طرح جمع آوری اطلاعات نویسندگان شریفی

لطفا در صورتی که شخص مورد نظر شما در لیست نیست و یا شخصی را میشناسید که تالیفی داشته و در لیست وجود ندارد، با کلیک بر روی لینک زیر اطلاعات شخص مورد نظر را وارد کنید

اضافه کردن به لیست

 

 

فارغ التحصیلان محترم.، همچنین شما میتوانید اطلاعات مربوط به خود را در این فایل مشاهده نمایید.

 

نام نام خانوادگی ورودی دانشکده ----
ایوب ترکیان     انستیتو آب و انرژی ثبت اطلاعات
محمد میرزایی 1363  انستیتو آب و انرژی ثبت اطلاعات
ایوب ترکیان    انیستیتو آب و انرژی  ثبت اطلاعات
حسین گل نبی    انیستیتو آب و انرژی  ثبت اطلاعات
حمید مهدیقلی 1351  انیستیتو آب و انرژی  ثبت اطلاعات
ترانه اقلیدس    پژوهشکده الکترونیک ثبت اطلاعات
محمود سلماسی زاده 1348  پژوهشکده الکترونیک ثبت اطلاعات
جواد مهاجری 1365  پژوهشکده الکترونیک ثبت اطلاعات
شهرام بختیاری    پژوهشکده الکترونیک  ثبت اطلاعات
محمدرضا آراستی 1368  مدیریت و اقتصاد ثبت اطلاعات
غلامرضا کشاورز حداد    مدیریت و اقتصاد ثبت اطلاعات
فریدا کی مرام    مدیریت و اقتصاد  ثبت اطلاعات
سیدمهدی برقعی    مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی و کنترل محیط زیست ثبت اطلاعات
ایران عالم زاده 1347  مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی و کنترل محیط زیست ثبت اطلاعات
محمدجواد سهلانی    مرکز زبان ها و زبان شناسی  ثبت اطلاعات
نوراله هادی    مرکز زبان ها و زبانشناسی ثبت اطلاعات
محمدمهدی روحانی مشهدی 1348  مرکز گرافیک مهندسی ثبت اطلاعات
احمد متقی پور    مرکز گرافیک مهندسی ثبت اطلاعات
محمد اسدی گرمارودی    مرکز معارف اسلامی ثبت اطلاعات
کریم مظاهری 1358  مهندسی مکانیک و هوافضا  ثبت اطلاعات
زینب حجار 1388 پژوهشکده علوم و فناوری نانو ثبت اطلاعات
معصوم شعبان 1391 پژوهشکده علوم و فناوری نانو ثبت اطلاعات
حسین مولوی 1393 پژوهشکده علوم و فناوری نانو ثبت اطلاعات
علی  عباسی گودرزی 1386 سیستم های انرژی ثبت اطلاعات
اکرم عوامی 1382 سیستم های انرژی و مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
محمد حسین  شاه حسینی   شیمی ثبت اطلاعات
مسعود  ارونقی   شیمی ثبت اطلاعات
شكوه السادات  بابامير   شیمی ثبت اطلاعات
حبیب باقری 1355 شیمی ثبت اطلاعات
هادی پرستارشهری 1384 شیمی ثبت اطلاعات
حامد پیری مقدم 1388 شیمی ثبت اطلاعات
ملیحه خیرآبادی 1382 شیمی ثبت اطلاعات
مهرداد  دانشور باغبادراني   شیمی ثبت اطلاعات
ناصر  رضايي شوشتري   شیمی ثبت اطلاعات
امید رضوانی 1391 شیمی ثبت اطلاعات
علی  زارعي تل آبادي   شیمی ثبت اطلاعات
شکیبا زینلی 1387 شیمی ثبت اطلاعات
رعنا شکوهی ستا 1374 شیمی ثبت اطلاعات
مجتبي  شمسي پور   شیمی ثبت اطلاعات
محمدجلال ظهوریان مهر 1366 شیمی ثبت اطلاعات
علی عزآبادی 1366 شیمی ثبت اطلاعات
سارا عسگری 1390 شیمی ثبت اطلاعات
شكور  غفوري بخش   شیمی ثبت اطلاعات
حسین قاسم زاده 1382 شیمی ثبت اطلاعات
طاهره گلزاری عقدا 1393 شیمی ثبت اطلاعات
جليل  مرشديان   شیمی ثبت اطلاعات
فرانک منشئی 1394 شیمی ثبت اطلاعات
کاظم میرجلیلی 1358 شیمی ثبت اطلاعات
مهرنوش نادری شاندیزی 1362 شیمی ثبت اطلاعات
داور محمدی بقاعی   شیمی ثبت اطلاعات
محمد محمودی هاشمی   شیمی ثبت اطلاعات
رضا مستقیم   شیمی ثبت اطلاعات
مجتبی باقرزاده 1366 شیمی ثبت اطلاعات
غلامعباس پارسافر   شیمی ثبت اطلاعات
علی پورجوادی   شیمی ثبت اطلاعات
محمدرضا سعیدی   شیمی ثبت اطلاعات
زهره اختیارزاده 1367 شیمی  ثبت اطلاعات
مرصع صمدی 1380 شیمی  ثبت اطلاعات
آمنه ناصری 1389 شیمی  ثبت اطلاعات
علی باباخانی 1352 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
محمدرضا پورنکی 1368 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
محمود حصارکی 1345 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
سیدمحمد غلامزاده محمودی 1372 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
مرتضی فتوحی فیروزآباد 1375 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
حمیدرضا فرهادی 1366 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
نظام الدین مهدوی امیری   علوم ریاضی ثبت اطلاعات
یحیی تابش 1349 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
رامین تكلوبيغش   علوم ریاضی ثبت اطلاعات
امیر جعفری 1371 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
علی اکبر جعفریان   علوم ریاضی ثبت اطلاعات
امیر دانشگر 1364 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
بیژن ظهوری زنگنه 1346 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
مهدی ابوالقاسم 1372 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
آناهیتا آریاچهر 1370 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
اسداله  آسرائی   علوم ریاضی ثبت اطلاعات
ترانه  برادران سید   علوم ریاضی ثبت اطلاعات
محمدرضا بیدار 1376 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
ابوالفضل  توسلی   علوم ریاضی ثبت اطلاعات
محمد  توکل   علوم ریاضی ثبت اطلاعات
محمد جلوداری ممقانی 52 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
روح الله جهانی پور 1369 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
سپیده چمن آرا 1368 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
حسن  حسين زاده   علوم ریاضی ثبت اطلاعات
حسين  خبازيان اصفهاني   علوم ریاضی ثبت اطلاعات
مانی رضایی 1364 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
کسری رفیع 1371 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
مرتضي  شفيعي موسوي   علوم ریاضی ثبت اطلاعات
صلاح الدین شکرانیان 1346 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
بيژن  ظهوري زنگنه   علوم ریاضی ثبت اطلاعات
محمد غلامزاده محمودي 1372 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
شمس الدین فهیمی نیا 1372 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
کامران  فیضی   علوم ریاضی ثبت اطلاعات
سعید قهرمانی 1350 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
سیامک  كاظمي حكم آباد   علوم ریاضی ثبت اطلاعات
پیمان کسائی 1370 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
محب االله  گلبابائي   علوم ریاضی ثبت اطلاعات
فرید مالک قائینی 52 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
مجید محمودزاده نیکنام 1353 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
سیدعباداله محمودیان   علوم ریاضی ثبت اطلاعات
مجتبی  مظفری   علوم ریاضی ثبت اطلاعات
کیوان ملاحی کارای 1374 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
بهمن مهری   علوم ریاضی ثبت اطلاعات
جعفر میرزایی 1377 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
بهروز میرزایی 1374 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
امیر نادری 1350 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
رضا ناصرعصر 1371 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
عباس  نقابيان   علوم ریاضی ثبت اطلاعات
بهرنگ نوحی 1370 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
مرتضي  نيكتاش   علوم ریاضی ثبت اطلاعات
فرهاد نیلی 1363 علوم ریاضی ثبت اطلاعات
نیما تقوی نیا 1369 فیزیک ثبت اطلاعات
علیرضا ذاکرمشفق   فیزیک ثبت اطلاعات
رسول صدیقی بنابی   فیزیک ثبت اطلاعات
جلال صمیمی   فیزیک ثبت اطلاعات
محمدعلی وساقی 1346 فیزیک ثبت اطلاعات
علی دبیری   فیزیک ثبت اطلاعات
آذر  اسدی مقدم   فیزیک ثبت اطلاعات
عبدالرحيم  فروحي   فیزیک ثبت اطلاعات
علی اکبر ابوالحسنی 1381 فیزیک ثبت اطلاعات
محمدرضا اکرمی 1386 فیزیک ثبت اطلاعات
عباس انواری   فیزیک ثبت اطلاعات
الناز ایرانی 1386 فیزیک ثبت اطلاعات
(زنده ياد)ميربهادرقلي  آريانژاد   فیزیک ثبت اطلاعات
پروانه آقایی دیزج 1386 فیزیک ثبت اطلاعات
مهدي  بارزي   فیزیک ثبت اطلاعات
مسعود  جزایری   فیزیک ثبت اطلاعات
میرکاظم  جلالی   فیزیک ثبت اطلاعات
شهرام خسروی 1367 فیزیک ثبت اطلاعات
مرتضاي  دهباشي قنواتي   فیزیک ثبت اطلاعات
محمدرضا سلطانپور 1391 فیزیک ثبت اطلاعات
سمیه سوری 1388 فیزیک ثبت اطلاعات
مجيد (زنده یاد) شريف    فیزیک ثبت اطلاعات
حسین عشقی فرد 1365 فیزیک ثبت اطلاعات
مهرزاد غنی پور 1373 فیزیک ثبت اطلاعات
بتول فرنوش 52 فیزیک ثبت اطلاعات
حسن فیروزجاهی 1370 فیزیک ثبت اطلاعات
مهدی گلشنی   فیزیک ثبت اطلاعات
محمدکاظم مروج فرشی 1350 فیزیک ثبت اطلاعات
ناهید ملکی جیر سرائی 52 فیزیک ثبت اطلاعات
ناهید ملکی جیرسرایی 1352 فیزیک ثبت اطلاعات
ژيلا  موحد شريعت پناهي   فیزیک ثبت اطلاعات
مهدی نیک عمل 1379 فیزیک ثبت اطلاعات
زهراسادات یمنی 1367 فیزیک ثبت اطلاعات
معصومه یونسی 1366 فیزیک ثبت اطلاعات
مهدی دائمی 1376 فیزیک  ثبت اطلاعات
رضا منصوری   فیزیک  ثبت اطلاعات
محمد علمی 1396 گروه سیستم های انرژی ثبت اطلاعات
مصطفی تقوی 1378 گروه فلسفه علم ثبت اطلاعات
یاسر خوشنویس 1384 گروه فلسفه علم ثبت اطلاعات
امیر اخلاصی 1383 مدیریت و اقتصاد ثبت اطلاعات
بهزاد اسماعیلی فر 1390 مدیریت و اقتصاد ثبت اطلاعات
بابک حیاتی 1384 مدیریت و اقتصاد ثبت اطلاعات
مرتضی خضری پور 1390 مدیریت و اقتصاد ثبت اطلاعات
رضا علایی کلجاهی 1380 مدیریت و اقتصاد ثبت اطلاعات
محمدتقی عیسائی 1362 مدیریت و اقتصاد ثبت اطلاعات
سید فرشاد فاطمی   مدیریت و اقتصاد ثبت اطلاعات
مهدی فریمانی 1387 مدیریت و اقتصاد ثبت اطلاعات
هومن کرمی 1389 مدیریت و اقتصاد ثبت اطلاعات
علیرضا نفیسی 1391 مدیریت و اقتصاد ثبت اطلاعات
هادی نیل فرووشان 1385 مدیریت و اقتصاد ثبت اطلاعات
علیرضا فیض بخش  1362 مدیریت و اقتصاد  ثبت اطلاعات
سمیه اکبری 1388 مرکز زبان ها و زبانشناسی ثبت اطلاعات
مارال شیخ زاده 1389 مرکز زبان ها و زبانشناسی ثبت اطلاعات
مهدی مرادی 1389 مرکز زبان ها و زبانشناسی ثبت اطلاعات
اسماعيل  پناهيان زند   مهندسي شيمي ثبت اطلاعات
علي  حاجي آقازاده لوحي   مهندسي شيمي ثبت اطلاعات
كمال  رسولي تزنكي   مهندسي شيمي ثبت اطلاعات
محمدرضا  عزيزيان   مهندسي شيمي ثبت اطلاعات
حميد  فارابي   مهندسي شيمي ثبت اطلاعات
مرتضي  آزيدهاك   مهندسي متالورژي  ثبت اطلاعات
پرويز  امير جورابي   مهندسي متالورژي  ثبت اطلاعات
اصغر  مبلغ   مهندسي متالورژي  ثبت اطلاعات
رضا  ملكي   مهندسي متالورژي  ثبت اطلاعات
عطیه حاج حسن 1393 مهندسی انرژی ثبت اطلاعات
فرشته ساحلی 1394 مهندسی انرژی ثبت اطلاعات
فرشته آرامون 1390 مهندسی انرژی ثبت اطلاعات
سیدمهرداد زمزمیان 1390 مهندسی انرژی ثبت اطلاعات
یداله سبوحی   مهندسی انرژی ثبت اطلاعات
سیدسجاد موسوی 1392 مهندسی انرژی ثبت اطلاعات
فریدون بهنیا 1361 مهندسی برق ثبت اطلاعات
علی محمد رنجبر   مهندسی برق ثبت اطلاعات
ناصر ساداتی   مهندسی برق ثبت اطلاعات
محمدرضا عارف   مهندسی برق ثبت اطلاعات
سیدمجتبی عطاردی   مهندسی برق ثبت اطلاعات
علی فتوت احمدی   مهندسی برق ثبت اطلاعات
محمدمهدی نایبی 1363 مهندسی برق ثبت اطلاعات
خداداد القابی   مهندسی برق ثبت اطلاعات
محمود تابنده   مهندسی برق ثبت اطلاعات
محمدرضا ذوالقدری 1363 مهندسی برق ثبت اطلاعات
محمود فتوحی فیروزآباد 1357 مهندسی برق ثبت اطلاعات
فروهر فرزانه   مهندسی برق ثبت اطلاعات
محسن  پوررفيع عرباني   مهندسی برق ثبت اطلاعات
رحيم  سليمان آذر   مهندسی برق ثبت اطلاعات
جليل  ابراهيم پور   مهندسی برق ثبت اطلاعات
مهدی احسان   مهندسی برق ثبت اطلاعات
مجيد  احمدي   مهندسی برق ثبت اطلاعات
محمد  احمدي یزدی   مهندسی برق ثبت اطلاعات
 عباس اخوان   مهندسی برق ثبت اطلاعات
احمد ارژمند 1349 مهندسی برق ثبت اطلاعات
مریم اسلامی راسخ 1386 مهندسی برق ثبت اطلاعات
کاوه اکبری حامد 1383 مهندسی برق ثبت اطلاعات
آرمان اله یاری 1390 مهندسی برق ثبت اطلاعات
فرخ امینی فر 1384 مهندسی برق ثبت اطلاعات
محمدحسن انتظاری 1349 مهندسی برق ثبت اطلاعات
میلاد ایزدی 1394 مهندسی برق ثبت اطلاعات
ابراهیم آزادگان 1374 مهندسی برق ثبت اطلاعات
فرزانه  آقايي پور   مهندسی برق ثبت اطلاعات
فرزانه آقایی پور 1345 مهندسی برق ثبت اطلاعات
محمد  باقري   مهندسی برق ثبت اطلاعات
کسری برکشلی   مهندسی برق ثبت اطلاعات
محمد اردشير  بهرستاقي   مهندسی برق ثبت اطلاعات
حمزه بیرانوند 1385 مهندسی برق ثبت اطلاعات
مهرزاد بیغش 1370 مهندسی برق ثبت اطلاعات
علی پایا 1350 مهندسی برق ثبت اطلاعات
حسین  پدرام   مهندسی برق ثبت اطلاعات
زهره پروینی 1392 مهندسی برق ثبت اطلاعات
نیلوفر پورقادری 1394 مهندسی برق ثبت اطلاعات
سعید پیغامی 1386 مهندسی برق ثبت اطلاعات
محمدصالح تواضعی 1378 مهندسی برق ثبت اطلاعات
مهسان توکلی کاخکی 1386 مهندسی برق ثبت اطلاعات
قاسم  جابری پور   مهندسی برق ثبت اطلاعات
امیر عباس (بیژن)  جباری   مهندسی برق ثبت اطلاعات
علی حرمتی 1376 مهندسی برق ثبت اطلاعات
محسن خالقی 1384 مهندسی برق ثبت اطلاعات
سینا خراسانی 1374 مهندسی برق ثبت اطلاعات
امین خواصی 1380 مهندسی برق ثبت اطلاعات
فرزاد  داوریا   مهندسی برق ثبت اطلاعات
مهسا درخشانی 1381 مهندسی برق ثبت اطلاعات
پیمان دهقانیان 1388 مهندسی برق ثبت اطلاعات
سهيل  ديانت   مهندسی برق ثبت اطلاعات
محمود دیانی 1358 مهندسی برق ثبت اطلاعات
رضا  ربيعي   مهندسی برق ثبت اطلاعات
مهدی رحمانی 1377 مهندسی برق ثبت اطلاعات
سعيد  رحيمي خامنه   مهندسی برق ثبت اطلاعات
هوشنگ  رستميان   مهندسی برق ثبت اطلاعات
هوشنگ رستمیان 1345 مهندسی برق ثبت اطلاعات
محمد رضایی جگرلویی 1390 مهندسی برق ثبت اطلاعات
محمد رضایی جگرلوئی 1390 مهندسی برق ثبت اطلاعات
ابراهیم رف رف 1347 مهندسی برق ثبت اطلاعات
سید محمد  شاهيده پور   مهندسی برق ثبت اطلاعات
سیدمحمدرضا شاهیده پور 1351 مهندسی برق ثبت اطلاعات
مهدی شعبانی 1377 مهندسی برق ثبت اطلاعات
ارس شیخی 1384 مهندسی برق ثبت اطلاعات
محمدعلی صداقت 1385 مهندسی برق ثبت اطلاعات
قاسم  صدر بزاز   مهندسی برق ثبت اطلاعات
رضا صفابخش 1350 مهندسی برق ثبت اطلاعات
احمد  صفائي جزي   مهندسی برق ثبت اطلاعات
امیر صفدریان 1387 مهندسی برق ثبت اطلاعات
علي اكبر  صنعتي دافچاهي    مهندسی برق ثبت اطلاعات
بابک طاهری 1396 مهندسی برق ثبت اطلاعات
محمد مهدي  عابدي نژاد   مهندسی برق ثبت اطلاعات
محمد عشقی 52 مهندسی برق ثبت اطلاعات
شمس الدین  عطاری جبارزاده   مهندسی برق ثبت اطلاعات
سیدبابک علوی 1367 مهندسی برق ثبت اطلاعات
مسعود  علي اكبر گلكار   مهندسی برق ثبت اطلاعات
زینب غفرانی جهرمی 1385 مهندسی برق ثبت اطلاعات
مهدی فاتح راد 1364 مهندسی برق ثبت اطلاعات
عمادالدین فاطمی زاده 1365 مهندسی برق ثبت اطلاعات
محمد فرج اللهی 1393 مهندسی برق ثبت اطلاعات
علی  قديم خاني   مهندسی برق ثبت اطلاعات
محمد  قنبري   مهندسی برق ثبت اطلاعات
محمد قندهاری 1384 مهندسی برق ثبت اطلاعات
محمداسماعيل  كراچيان   مهندسی برق ثبت اطلاعات
شهریار کابلی 1372 مهندسی برق ثبت اطلاعات
علی  کافی   مهندسی برق ثبت اطلاعات
میلاد کبیری فر 1393 مهندسی برق ثبت اطلاعات
خسرو  لشكري   مهندسی برق ثبت اطلاعات
سیدمحمود مدرس هاشمی 1374 مهندسی برق ثبت اطلاعات
حسين  معصومي همداني   مهندسی برق ثبت اطلاعات
حسین معصومی همدانی 1346 مهندسی برق ثبت اطلاعات
معین معینی اقطاعی 1387 مهندسی برق ثبت اطلاعات
سیدمحمد مکی 1376 مهندسی برق ثبت اطلاعات
شهرام منتصرکوهساری 53 مهندسی برق ثبت اطلاعات
مسعود  منصوری پور   مهندسی برق ثبت اطلاعات
مهرداد  مهدی زاده   مهندسی برق ثبت اطلاعات
حسین میارنعیمی 1369 مهندسی برق ثبت اطلاعات
معصومه نصیری کناری   مهندسی برق ثبت اطلاعات
علی نورِ یی 1350 مهندسی برق ثبت اطلاعات
صابر نوری زاده 1384 مهندسی برق ثبت اطلاعات
علی نیکوفرد 1391 مهندسی برق ثبت اطلاعات
ابراهیم واحدی 1350 مهندسی برق ثبت اطلاعات
بهروز  وحیدی   مهندسی برق ثبت اطلاعات
علی ورداسبی 1383 مهندسی برق ثبت اطلاعات
آمنه فرهادیان 1379 مهندسی برق و علوم ریاضی ثبت اطلاعات
احسان وریانی 1383 مهندسی برق و علوم ریاضی ثبت اطلاعات
ابراهیم سوزنچی کاشانی 1377 مهندسی برق و مدیریت و اقتصاد ثبت اطلاعات
داوود فرخ زاد 1363 مهندسی برق و مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
علی اصغر ورهرام 1367 مهندسی برق و مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
سمیه کوهی 1379 مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
مجتبی ازهری 53 مهندسی سازه ثبت اطلاعات
ناهید البهشتی 52 مهندسی سازه ثبت اطلاعات
علیرضا صرافی 52 مهندسی سازه ثبت اطلاعات
حسن مقدم 52 مهندسی سازه ثبت اطلاعات
سعیدرضا مومنی 53 مهندسی سازه ثبت اطلاعات
داریوش باستانی 1350 مهندسی شیمی ثبت اطلاعات
داود رشتچیان 1350 مهندسی شیمی ثبت اطلاعات
احمد رمضانی سعادت آبادی   مهندسی شیمی ثبت اطلاعات
ایرج گودرزنیا   مهندسی شیمی ثبت اطلاعات
سیدمحمودرضا پیشوائی 1366 مهندسی شیمی ثبت اطلاعات
علی اکبر سیف کردی   مهندسی شیمی ثبت اطلاعات
اکبر شجاعی   مهندسی شیمی ثبت اطلاعات
فتح اله  فرهادی   مهندسی شیمی ثبت اطلاعات
سیدعلی رضا آقائی میبدی 52 مهندسی شیمی ثبت اطلاعات
مرتضي  باقري مدينه   مهندسی شیمی ثبت اطلاعات
محمد چالکش امیری 52 مهندسی شیمی ثبت اطلاعات
علي  سلماسيان   مهندسی شیمی ثبت اطلاعات
محمد تقي  سيد احمديان   مهندسی شیمی ثبت اطلاعات
سيدجلال  عفيف   مهندسی شیمی ثبت اطلاعات
مسعود علی مدد 1362 مهندسی شیمی ثبت اطلاعات
حميد  قوامي كيا   مهندسی شیمی ثبت اطلاعات
مصطفي  مشكوت الديني   مهندسی شیمی ثبت اطلاعات
فرزاد  وحيد   مهندسی شیمی ثبت اطلاعات
مریم اسدی 1382 مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
ناهید  انصاري گيلاني   مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
رضا آذین 1380 مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
حسین بنی اسدی 1384 مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
مریم حاجی عباس 1383 مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
حمید حامد 1387 مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
الهه  خراسانی   مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
مهشید روشنی 1365 مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
سیدمحمدرضا ریاضی 1349 مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
مریم سعادتمند 1377 مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
سیدجلال الدین شایگان   مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
جعفر شریعتی 1388 مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
محمد علی  شکر خواب   مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
محمودرضا  شهریاری   مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
محمدحسین فاتحی 1381 مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
فریبا قادری نژاد 1384 مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
محمد کاظمینی   مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
محسن کرباسچی 1384 مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
حمیدرضا کریمی نیای همدانی 1369 مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
شهره مشایخان 1373 مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
ارجمند  مهرباني زين آباد   مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
سیدعباس موسوی 1374 مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
سیدمحمد موسوی بفروئی 1379 مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
ساغر ناصح پور 1369 مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
منوچهر وثوقی 1349 مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
لیلا وفاجو 1369 مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
سهیلا یغمایی 1355 مهندسی شیمی و نفت ثبت اطلاعات
یوسف تمثیلیان 1388 مهندسی شیمی و نفت-پژوهشکده علوم و فناوری نانو ثبت اطلاعات
خدیجه خدرلو 1381 مهندسی شیمی و نفت و پژوهشکده علوم و فناوری نانو ثبت اطلاعات
کورش عشقی 1367 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
ژوبین غیور 1350 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
فرهاد کیانفر 1350 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
محمد مدرس یزدی   مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
محمود هوشمند 1349 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
محمدهادی چمران   مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
هاشم محلوجی   مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
سید محمد  تقی زاده مطلق   مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
محمد اخوان 1394 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
شیرین اصلانی 1382 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
محمدرضا اکبری جوکار 1364 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
حسین  امامی العریضی   مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
سیدرضا امین 52 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
دین محمد ایمانی 1381 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
اردوان آصف وزیری 1349 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
نوید آفتابی 1395 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
حمید  بازرگان هرندی   مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
سیدمحمد تقی زاده مطلق 1351 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
امیرحسین جنگی 1373 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
حمید چمنی آذر 1349 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
رحمت اله  حسين بر    مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
فاطمه حسین زاده 1387 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
سهراب  خان محمدی   مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
مجید خدمتی 1389 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
بهرخ خوشنویس 1348 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
راحیل دژکام 1395 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
مریم رادمان 1388 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
بهمن  رستگار   مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
مجید رفیعی 1383 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
محمد مهدي  روحاني مشهدي   مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
غلامحسین  زارع میرک آباد   مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
رضا زنجیرانی فراهانی 1370 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
علی اکبر سعیدی کیا 52 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
ميرمهدي  سيد اصفهاني   مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
کاوه محمد  سیروس   مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
مهدی سیف برقی 1373 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
ابراهيم  شايان   مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
علي  صادقي   مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
فروزنده  طبیبی بوشهری   مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
سیدمحمدتقی فاطمی قمی 1349 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
امید فتاحی ولیلایی 1382 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
رضا  فرشادنيا   مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
سیدفرید فرنیا 1390 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
امیر قهرمانی 1391 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
آزیتا کرمی پور 1368 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
حافظ کمال هدایت 1356 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
جمال گنجه ای 1347 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
مجتبی لشکربلوکی 1375 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
علی  محقر   مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
سید نصراله  مرعشي شوشتري   مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
علی محمد معماری 1351 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
سیدکمال الدین مکی 53 مهندسی صنایع ثبت اطلاعات
سیدتقی اخوان نیاکی 1353 مهندسی صنایع  ثبت اطلاعات
فرهاد قاسمی طاری 1348 مهندسی صنایع  ثبت اطلاعات
مهدی کیامهر 1377 مهندسی صنایع و مدیریت و اقتصاد ثبت اطلاعات
حسین  آشوری   مهندسی علم و مواد ثبت اطلاعات
ژیلا موحد شریعت پناهی 1348 مهندسی علوم فیزیک ثبت اطلاعات
احمد ابریشم چی   مهندسی عمران ثبت اطلاعات
محمدمهدی احمدی 1352 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
محمدمسعود تجریشی   مهندسی عمران ثبت اطلاعات
عبدالرضا جغتائی   مهندسی عمران ثبت اطلاعات
علیرضا خالو   مهندسی عمران ثبت اطلاعات
امیررضا خوئی   مهندسی عمران ثبت اطلاعات
نادر طباطبائی   مهندسی عمران ثبت اطلاعات
محسن قائمیان 1363 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
محمدتقی کاظمی 1350 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
علی اکبر گل افشانی   مهندسی عمران ثبت اطلاعات
ابوالحسن وفایی   مهندسی عمران ثبت اطلاعات
همایون استکانچی 1363 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
هدایت ذکائی آشتیانی 1348 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
مهیده سیدخلیلی   مهندسی عمران ثبت اطلاعات
مسعود مفید   مهندسی عمران ثبت اطلاعات
شروین ملکی   مهندسی عمران ثبت اطلاعات
رحیم  ارشنگ   مهندسی عمران ثبت اطلاعات
حسین احمدیه امیری 1394 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
مهدی افشار 1374 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
علی پاک   مهندسی عمران ثبت اطلاعات
محمدرضا تابش پور 1373 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
مرتضی حسینعلی بیگی 1350 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
علی خسروی 1378 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
حمید رحمانی 1353 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
فیاض رحیم زاده روفوئی   مهندسی عمران ثبت اطلاعات
امین سارنگ 1373 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
ابوالفضل شمسائی   مهندسی عمران ثبت اطلاعات
محمد طالبی کلاله 1394 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
علی طاهری 1383 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
بهزاد عطایی آشتیانی 1362 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
بهزاد عطائی آشتیانی 1362 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
سوسن  فرجی   مهندسی عمران ثبت اطلاعات
یعقوب  قلي پور مرزباني   مهندسی عمران ثبت اطلاعات
حامد کتابچی 1385 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
یونس کماچی 1384 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
علیرضا گودرزی 1372 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
شاهرخ مالک 1349 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
حسن معصومی 1390 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
ناصر  معماریان   مهندسی عمران ثبت اطلاعات
سهیل مهری 1353 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
رسول  میر قادری   مهندسی عمران ثبت اطلاعات
محمد میرزایی 1363 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
سعید نزهتی 1390 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
غلامرضا نصیری 1377 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
مسعود نیلی 1353 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
وحید وحیدی مطلق 1376 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
عبدالعلی  یزدانی   مهندسی عمران ثبت اطلاعات
امیرحسین یونسیان 1387 مهندسی عمران ثبت اطلاعات
ابوالحسن وفائی   مهندسی عمران  ثبت اطلاعات
سیدوحید ذوالفقاری 1388 مهندسی عمران و مدیریت و اقتصاد ثبت اطلاعات
محمدعلی داستان دیزناب 1385 مهندسی عمران و مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
محمدعلی داستان دییزناب 1385 مهندسی عمران و مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
منصور جم زاد   مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
شاهین حسابی 1358 مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
فهیمه فولادگر 1391 مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
علی موقر رحیم آبادی   مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
امیرحسین جهانگیر   مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
علی معینی   مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
زهرا ابراهیمی ممقانی 1388 مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
علیرضا اجلالی 1376 مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
آرش آذرفر 1377 مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
سیدسعید آیت 1373 مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
ریحانه جباروند 1382 مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
بهنام خالقی 1387 مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
علی درخشان 1393 مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
حسن درگاهی   مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
علیرضا روحی 1380 مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
بهمن زمانی 1373 مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
حمید سربازی آزاد 1370 مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
محمدحسین سماواتیان 1390 مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
امیر صادقی بابلان 1364 مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
زینب صیفوری 1386 مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
فرشید فرجاد 1382 مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
محمد قدسی 1350 مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
شهره کسائی   مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
مهران گرمه 1382 مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
مجید گلپایگانی 1369 مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
مازیار گودرزی 1371 مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
ملیحه محسنی 1368 مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
مهدی مدرسی 1382 مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
عباس نایبی 1377 مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
آیدین نصیری شرق 1383 مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
هادی ویسی 1382 مهندسی کامپیوتر ثبت اطلاعات
وحید مواجی 1383 مهندسی کامپیوتر و مرکز زبان ها و زبان شناسی ثبت اطلاعات
محمدعلی  گلعذار   مهندسی متالورژی ثبت اطلاعات
فرهاد  نوائي   مهندسی متالورژی ثبت اطلاعات
عبدالرسول  باقري مارناني   مهندسی متالورژی ثبت اطلاعات
آذردخت  پرويزي   مهندسی متالورژی ثبت اطلاعات
سیداحمد جنابعلی جهرمی 1349 مهندسی متالورژی ثبت اطلاعات
محمود  حائري جعبي   مهندسی متالورژی ثبت اطلاعات
يحيي  حجت   مهندسی متالورژی ثبت اطلاعات
فرید رئوفی 52 مهندسی متالورژی ثبت اطلاعات
تقی شهرابی فراهانی 53 مهندسی متالورژی ثبت اطلاعات
اردشير  طهماسبي خادم اسدي   مهندسی متالورژی ثبت اطلاعات
مرتضي  غفاري پور   مهندسی متالورژی ثبت اطلاعات
مرتضی غفاری پور 1347 مهندسی متالورژی ثبت اطلاعات
محمد قربانی 1349 مهندسی متالورژی ثبت اطلاعات
واهاك  كاسپاري مارقوسيان   مهندسی متالورژی ثبت اطلاعات
اصغر  محمدي خنامان   مهندسی متالورژی ثبت اطلاعات
رحيم  يزداني راد   مهندسی متالورژی ثبت اطلاعات
علیرضا جهان تیغ پاک 1381 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
علی حاجی لوئی بنیسی 1351 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
بهار دهقانی فیروزآبادی 1354 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
محمدحسن سعیدی 1349 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
محمدسعید سیف   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
فرزاد فرهمند   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
جواد اکبری 1355 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
احمد عاصم پور   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
مجید عباس پور 1349 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
بیژن فرهانیه   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
محمدمهدی نایبی 1363 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
حسن  احمدي كرويق   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
يوسف  بزرگ نيا   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
 محمدجواد  ناطق   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
علی احمدی 1389 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
نوید ارجمند 1377 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
جمال ارغوانی 1378 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
حامد اسدی 1392 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
محمد جواد  اسلامي   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
محسن امامی 1380 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
محمدحسن امامی 1366 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
علی امیرفضلی   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
محمدعلی ایوبی 1375 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
یوسف بزرگ نیا 1348 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
سهیل بزرگی 1390 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
سعید بهزادی پور 1373 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
سيد محمد  بيژن فر   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
مهدی بیدآبادی 1364 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
محمد اسماعيل  تسليم   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
محمد توکلی دخر آبادی 1390 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
سجاد حاجی زاده 1387 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
ناصر  حامدني   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
روح اله حسینی 1388 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
حمیدرضا  حمیدزاده   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
فرامرز خضرایی 1346 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
مسعود  خيام   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
فرزاد داودی 1382 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
مهران دری 1366 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
محمدرضا ذاکرزاده 1377 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
علی اصغر  رستمی سارو کلائی   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
اسماعيل  رضائي   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
جعفر رضائی دشت ارژنه 1377 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
محمدعلی رضوانی 1365 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
سید حسین رضوي   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
حسن زارع 1370 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
میرهاشم سجادی 1347 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
علی سرزعیم 1373 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
محمدمهدي  سعادت پور   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
مسعودرضا شاکری 1352 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
محمدرضا شاهرخی 1349 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
سیدابوالقاسم شایسته امین زاده 1372 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
مجتبی شریفی 1391 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
محمدرضا شعبانعلی 1376 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
زاهد شیخ الاسلامی 1350 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
حسن صادق زاده 52 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
بهنام صادق زاده پرایری 1386 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
محمدحسین صادقی 1354 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
احمد صادقیان 1382 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
محمد حسين  طالبي   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
محمد طهماسبی 1390 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
رضا  طوسي اردكان   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
حسن ظهور   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
مهدی عاشوری 52 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
علی اکبر عالم رجبی فیروزآباد 52 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
مجید  عباس پور طهرانی فرد 1349 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
مرتضی عدل 1388 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
احمدرضا عظیمیان 52 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
سیامک علی میرزازاده 1389 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
علي  غفاري   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
علی غلامی 1386 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
وحید فدایی نائینی 1390 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
سعید  فراهت   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
شیوا  فرهمند راد   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
بهار فیروزآبادی 1354 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
حسن قاضی مرادی 1351 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
بهرام قلی زاده 1345 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
فرهاد  كاظم زاده   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
اكبر  كردگاري   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
مهدی کارزار جدی 1380 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
محمودرضا کاشفی 1370 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
سیامک کاظم زاده حنانی 1363 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
محمدمهدی کریمی اصفهانی 1346 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
احمدرضا  گنجي   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
مهدی متقی پور 1375 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
حسین مجدفر 1374 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
علیرضا مجیدیان 1371 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
داوود محبوبی 1383 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
آقاسيديحيي  مدرسي وامقي   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
سيدتراب  مرتضوي مقدم   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
مهدي (حسين)  مردي   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
رضا مسعودی نژاد 1389 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
علينقي  مشايخي   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
علینقی مشایخی 1345 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
علی اصغر  مظفری   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
علی مقداری   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
مصطفي  ملايري   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
مصطفی ملایری 1347 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
کامیار  منصور   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
سيدعليرضا  ميرمحمدصادق   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
فائزه میرفخرائی 1358 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
امین نجفی 1387 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
محمود نجفی 1364 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
سینا نظری 1390 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
سینا نظری اونلقی 1390 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
حمیدرضا  نفیسی   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
رضا نقدآبادی   مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
علیرضا نوروزشاد 1389 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
مسعود همایونفر 1364 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
ناصر وثوقی 1377 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
شهریار وقفی پور 1374 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
محمدصادق ولی پور 1377 مهندسی مکانیک ثبت اطلاعات
افشین بنازاده 1374 مهندسی مکانیک  ثبت اطلاعات
هادی نوبهاری 1373 مهندسی مکانیک  ثبت اطلاعات
سینا رضایی زارعی 1389 مهندسی مکانیک و ریاضی محض (دو رشته ای) ثبت اطلاعات
محسن احمدیان 1384 مهندسی مکانیک و مدیریت و اقتصاد ثبت اطلاعات
علی بابایی 1380 مهندسی مکانیک و مدیریت و اقتصاد ثبت اطلاعات
افشین بناءزاده 1374 مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا ثبت اطلاعات
ایمان مظاهری 1379 مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا ثبت اطلاعات
رئوف  پرورش   مهندسی مواد ثبت اطلاعات
پرهام سهندی زنگ آباد 1391 مهندسی مواد ثبت اطلاعات
سیدحسین پورتاک دوست   مهندسی هوافضا ثبت اطلاعات
حسن حدادپور   مهندسی هوافضا ثبت اطلاعات
محمد طیبی رهنی   مهندسی هوافضا ثبت اطلاعات
روح الله فیروزآبادی 1378 مهندسی هوافضا ثبت اطلاعات
فریبرز ثقفی   مهندسی هوافضا ثبت اطلاعات
سیدمحمدباقر ملائک 1354 مهندسی هوافضا ثبت اطلاعات
نیما اسدیان 1378 مهندسی هوافضا ثبت اطلاعات
سحر اکبرپور 1383 مهندسی هوافضا ثبت اطلاعات
احسان بدری کوهی 1386 مهندسی هوافضا ثبت اطلاعات
عطاءاله پورمحمد 1392 مهندسی هوافضا ثبت اطلاعات
خدایار جوادی 1379 مهندسی هوافضا ثبت اطلاعات
مجید حق شناس 1388 مهندسی هوافضا ثبت اطلاعات
عباس خسروی 1369 مهندسی هوافضا ثبت اطلاعات
صدف خصوصی 1378 مهندسی هوافضا ثبت اطلاعات
محمد رحمانیان 1388 مهندسی هوافضا ثبت اطلاعات
اشکان رسولی 1382 مهندسی هوافضا ثبت اطلاعات
علی عبدالکریمی خلجی 1386 مهندسی هوافضا ثبت اطلاعات
سیدمهدی علوی 1390 مهندسی هوافضا ثبت اطلاعات
جلال کریمی 1381 مهندسی هوافضا ثبت اطلاعات
مریم کیانی 1385 مهندسی هوافضا ثبت اطلاعات
احمد مجیری 1378 مهندسی هوافضا ثبت اطلاعات
حمیدرضا معتمدیان 1378 مهندسی هوافضا ثبت اطلاعات
هادی مهرابیان 1382 مهندسی هوافضا ثبت اطلاعات
پیمان پژول 1375 مهندسی هواوفضا ثبت اطلاعات
علی اکبر اکرامی 1352 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
کاظم پورآذرنگ   مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
سیامک سراج زاده 1367 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
عبدالرضا سیم چی 1365 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
خطیب الاسلام صدرنژاد 1349 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
علی کریمی طاهری 1349 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
سیدحمیدرضا مداح حسینی 1370 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
پروین عباچی 1361 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
فریده اردیخانی 1382 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
میثم ایرانی 1382 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
ابوالفضل آذرنیا 1391 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
سیده الهام باقرزاده حسنیان 1389 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
حسین بنامتجدد امروز 1380 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
بهروز بیدختی 1380 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
مجید بیگدلی کریمی 1384 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
احسان پسران حاجی عباس 1383 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
باهره تکیه معروف 1374 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
حامد جمشیدی اول 1384 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
مصطفی حاجیان حیدری 1384 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
فریدا دیوسالارمهاجر 1361 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
محمود سرکاری خرمی 1384 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
پرهام سهندی زنگ آبادی 1391 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
سیدمرتضی سیدریحانی   مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
پویان شوشتری زاده 1383 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
لیلا فرهنگ 1379 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
هادی قاسمی 1383 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
امیر قاسمی 1386 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
احمد کرمانپور 1371 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
امیرحسین کوکبی 1345 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
مجید محمودی غزنوی 1373 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
افشین مسعودی 1383 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
مجتبی موحدی 1379 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
محمدرضا واعظی جز 1377 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
عبداله  افشار 1350 مهندسی و علم مواد ثبت اطلاعات
فاطمه ولی 1388 مهندسی و علم مواد و مهندسی انرژی ثبت اطلاعات

 

 

 

 

ارتباط با ما

 

 

 
تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان انجمن فارغ التحصیلان  15
(+98 21) 66085860
 (+98 21) 66164490-2
  (+98 910) 8468041

66085866  
3000101151  
[email protected]  
https://telegram.me/AlumSharif  
پیوندهای مفید

 

آخرین نظرات

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree