سیر تحول انجمن

 • بهمن ماه 1370 پايه‌گذاري انجمن توسط هيئت موسس و تدوين اساسنامه
 • اسفندماه 1370 برگزاري اولين گردهمايي عمومي فارغ‌التحصيلان
 • 1371 تشكيل كميته‌هاي تخصصي دانشكده‌ها
 • تيرماه 1376 تصويب و ابلاغ آئين‌نامه تشكيل انجمن دانش‌آموختگان در وزارت فرهنگ و آموزش عالي
 • اسفند 1376 بازنگري اساسنامه انجمن و تصويب آن در هيئت امناي دانشگاه در چارچوب آئين‌نامه ابلاغي وزارت علوم
 • فروردين 1381 متمم اساسنامه (بر اين اساس تعداد اعضاي منتصب رئيس دانشگاه از 50 عضو اصلي و 10 عضو علي البدل به 20 عضو اصلي و 5 عضو علي البدل كاهش يافت) به تصويب هيئت امناي دانشگاه رسيد و به انجمن ابلاغ شد.
 • ارديبهشت تا آبان ماه 1381 انتخابات دانشكده‌ها برگزار و 60 عضو اصلي و 10 عضو علي البدل هيئت امنا از طريق انتخابات دانشكده‌ها تعيين شدند و به اين ترتيب گروه جديد هيئت امنا انتخاب شد.
 • با توجه به این که آیین‌نامه ابلاغی آذر 1377 مغایر با مصوبه هیات امنای دانشگاه بود، اجرا نشد و در بهمن ماه سال 1391 نامه‌ای برای رییس وقت دانشگاه ارسال و از ایشان خواسته شد که بر اساس همان اساس‌نامه قبل (مطابق مصوبه هیات امنای دانشگاه) نمایندگان خود را برای هیات امنای انجمن معرفی نمایند که ایشان نیز پذیرفتند و نمایندگان خود را معرفی کردند و از آن تاریخ به بعد نیز این روال ادامه یافت.
 • در جلسه آبان‌ماه 1396 هیات اجرایی، با توجه به اختلالات خدمات بانکی انجمن به دلیل عدم وجود شناسه ملی و ... ثبت انجمن در دستور قرار گرفت و قرار شد نامه‌ای برای معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ارسال و از این طریق ثبت انجمن دنبال شود.
 • در جلسه آخر هیات امنای انجمن در دی ماه سال 1396 نامه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم مبنی بر درخواست از دانشگاه برای معرفی انجمن به اداره ثبت شرکتها ارائه شد. در این جلسه با وکالت و امضای حاضرین هیات امنا وظیفه ثبت انجمن به هیات اجرایی انجمن سپرده شد.
 • در بهمن ماه 1396 نامه معرفی انجمن به اداره ثبت آماده و در جلسه اسفند ماه 1396 هیات اجرایی مصوب گردید کار ثبت انجمن با انعقاد قرارداد با مشاوره مشاور ثبت انجام شود.
 • پس از مذاکره با شرکتهای مختلف در زمینه ثبت در اردیبهشت ماه 1397 قرارداد با شرکت مشاور انتخاب شده برای ثبت انجمن منعقد گردید و قرار شد آن شرکت با وکالتنامه اعضای هیات امنا به هیات اجرایی فرآیند ثبت انجمن را دنبال کند.
 • پروسه تایید اشخاص هیات امنا در سیستم به دلیل موارد مالیاتی بیش از سه ماه طول کشید و پس از آن اداره ثبت نامه‌ای مبنی بر نیاز به مجوز علوم (امکان ارائه مجوز این نهاد برای ثبت انجمن‌های فارغ التحصیلی) داد. در حال حاضر در سامانه اداره ثبت عناوینی که وزارت علوم می تواند به ایشان برای ثبت مجوز بدهد شامل انجمن‌های دانشجویی و علمی‌ست و انجمن‌های فارغ التحصیلی در این تعریف وجود ندارند
 • در حال حاضر براساس توصیه مشاور اتاق بازرگانی که برای ثبت تشکل‌ها تجربیاتی داشتند مقرر شده مجددا مسیر ثبت از طریق وزارت علوم با استفاده از روابط ایشان انجام شود.

مطابق بررسی‌هاي صورت گرفته تنها در صورت ثبت انجمن از طریق وزارت علوم و به عنوان انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف این انجمن به صورت نهادی با نام انجمن و به صورت رسمی و منحصر به فرد ثبت و شناخته خواهد شد. در صورت ثبت انجمن از طریق وزارت کشور (مشابه کانون دانشکده فنی و سایر موارد مشابه) انجمن به عنوان یک موسسه و بدون ارتباط ارگانیک با دانشگاه در اداره ثبت شرکتها ثبت شده و ثبت دیگر موسسات با اسامی مشابه از سوی دیگر افراد به شکل مشابه امکان‌پذیر خواهد بود.

با توجه به موارد یاد شده نظر هیات اجرایی انجمن تا این تاریخ پیگیری امور مربوط به ثبت انجمن از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با وجود زمان‌بری این روش، بوده است.