اين بخش از وب سايت انجمن فارغ‌التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف به ارائه مستندات و اطلاعات مورد نياز اعضاي هيات امناي انجمن جهت شركت در جلسه مورخ 23 تير 1398 اختصاص يافته است.

مطابق برنامه‌ريزي اعلام شده مستندات زير بايد در جلسه هيات امنا مورد بررسي و تصويب قرار گيرند:

همچنين مطالعه مستندات زير جهت آشنايي بيشتر با انجمن و فعاليتهاي آن پيشنهاد مي‌شود: