چشم‌انداز

انجمن فارغ‌التحصیلان شریف نهادی ارزش‌آفرین، یادگیرنده و ثروت‌آفرین است که مورد وثوق و تاثیرگذار بر فارغ‌التحصیلان، دانشجویان، دانشگاه، نظام آموزشی، صنعت، جامعه و دولت است. جامعه دانشگاهی شریف با ماموریت و اهداف انجمن آشنا هستند، به آن تعلق خاطر دارند و با آن صمیمانه همکاری می‌کنند.

اهداف

فارغ التحصیلان

 • ایجاد بستر و راهکارهای مناسب برای ارتقای ارتباط و همبستگی متقابل میان فارغ التحصیلان با یکدیگر، با اساتید، دانشگاه و ...
 • ایجاد یک بستر اطلاعاتی برای به اشتراک گذاری دانش، توانایی‌ها، مهارتها، امکانات فارغ التحصیلان
 • ارائه خدمات و امکانات رفاهی-تفریحی برای فارغ التحصیلان
 • ارائه خدمات علمی، آموزشی و به روزرسانی اطلاعات و دانش فارغ التحصیلان
 • ارائه خدمات کاریابی برای فارغ التحصیلان جویای کار و تامین نیروی متخصص برای صاحبان مشاغل و اعضای حقوقی انجمن
 • کمک رسانی به اعضا و پشتیبانی از طریق ایجاد صندوق حمایت از فارغ التحصیلان(در صورت امکان دانشجویان) در شرایط اضطراری
 • دریافت، تبادل و پیگیری انتظارات و خواسته‌های فارغ التحصیلان
 • ایجاد انگیزه جهت عضویت و همکاری در فعالیت‌های انجمن فارغ التحصیلان
 • جلب مشارکت اعضای حقیقی و حقوقی فارغ التحصیلان در ارتقای توانمندی‌های اجرایی و اقتصادی انجمن
 • ایجاد پل ارتباطی میان دانشگاه و فارغ التحصیلان برای انجام پژوهش‌های علمی و تحقیقاتی

دانشگاه

 • ارتقای همبستگی میان انجمن فارغ التحصیلان و دانشگاه جهت هم افزایی توانایی های یکدیگر به منظور جذب و اجرای پروژه‌ها
 • مشاوره و رایزنی برای تسهیل انجام خدمات مورد نیاز فارغ التحصیلان در ارتباط با دانشگاه
 • هدایت و مدیریت کمک‌های مردمی و سازمانی در راستای توسعه زیرساخت‌های‌ دانشگاه
 • کمک به ارتقای جایگاه علمی و پژوهشی داخلی و بین المللی دانشگاه
 • تبادل اطلاعات و توانایی‌های فارغ التحصیلان در امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی واقتصادی با دانشگاه
 • کمک به شکل گیری مراکز پژوهشی در دانشگاه

دانشجو

 • ارتباط نزدیک با دانشجویان و بوجود آوردن امکان همکاری و مشارکت در فعالیت‌های انجمن فارغ التحصیلان
 • ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات علمی و تجربی روز میان دانشجویان و فارغ التحصیلان
 • ایجاد بستر ارتباطی میان دانشجویان و فارغ التحصیلان برای اجرای پروژه های دانشجویی و کار آموزی
 • کمک به یافتن فرصت شغلی مناسب حین و پس از تحصیل
 • حمایت از دانشجویان و فارغ التحصیلان برای ادامه تحصیل در زمینه های مورد نیاز کشور

صنعت و بنگاه‌هاي اقتصادي

 • معرفی توانمندی‌های انجمن به عنوان نهاد مستقل اجرایی- مشاوره‌ای
 • جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نیازمندی‌ها، امکانات و پروژه‌های صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی
 • هماهنگی در ارایه خدمات (تخصصی تحلیلی و مشاوره‌ای، آموزشی، فنی و اجرایی) به صنعت و بنگاه‌های اقتصادی از طریق توانمندی‌های فارغ التحصیلان و یا دانشگاه
 • دریافت ایده‌ها و طرح‌های فارغ التحصیلان و دانشجویان، تعریف پروژه و ارایه آن به صنعت و بنگاه‌های اقتصادی جهت اجرا
 • حمایت از تشکیل و یا ارتقای فعالیت‌ شرکت های start up با مشارکت صنعت و دانشگاه

جامعه و سازمان‌هاي مردم نهاد - داخلي و خارجي

 • معرفی انجمن و اهداف آن به جامعه و سازمان‌ها به عنوان یک نهاد مستقل و کارا و مردمی
 • تعامل با نهادهای مشابه داخلی و خارجی جهت تبادل نظرات و امکانات برای ارتقا و هم‌افزایی توانمندی‌ها
 • مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی
 • کمک به ارتقای سطح دانش و فرهنگ عمومی جامعه با آموزش‌ و به اشتراک گذاری ایده‌ها و دستاور

دولت و سازمان‌هاي دولتي

 • معرفی ظرفیت و توانمندی‌های فارغ التحصیلان در تصمیم­سازی، سیاست­گذاری­ و حل مسائل کلان کشور
 • دریافت، تجمیع و پالایش نظرات و پیشنهادات فارغ التحصیلان جهت ارایه به نهادهای تصمیم‌گیر
 • مشارکت با نهادهای مشابه در کمک به دولت و سازمان‌های دولتی بنا بر درخواست آن‌ها
 • تعریف و اجرای پروژه‌های علمی و پژوهشی جهت حل معضلات کشور