طرح جمع آوری اطلاعات هیات علمی دانشگاه ها از فارغ التحصیلان شریف

لطفا در صورتی که شخص مورد نظر شما در لیست نیست و یا شخصی را می شناسید که در لیست وجود ندارد، با کلیک بر روی لینک زیر اطلاعات شخص مورد نظر را وارد کنید.

اضافه کردن به لیست

نام نام خانوادگی دانشکده شغل وسمت(پیشین یا فعلی) ---
محسن ابراهيمي مقدم مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
علیرضا اجلالی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
فضل اله ادیب نیا مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
لاله ارشدي مهندسی کامپیوتر آزمايشگاه تست و ارزيابي شبکه ثبت اطلاعات
مسعود اسدپور مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
محسن اسدی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
نصرتعلی اشرفی پیامن مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه خوارزمی ثبت اطلاعات
سید صالح اعتمادی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران ثبت اطلاعات
بهزاد اكبري نودوزقي مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
سيدعلي اكرمي فرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مریم امیرحائری مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ثبت اطلاعات
مرتضی امینی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
رضا انتظاری ملکی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران ثبت اطلاعات
محمد ايزدي مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدعلی  آبام مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
احمدعلی آبین مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
بهادر بخشی سراسکانرود مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ثبت اطلاعات
سیاوش بیات سرمدی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حاکم بیت الهی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران ثبت اطلاعات
سعید پارسا علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران ثبت اطلاعات
مازيار پالهنگ مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان ثبت اطلاعات
محمدرضا پژوهان مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
فاطمه(فتانه) تقی یاره مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
محمد تنهایی مهدسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه ایلام ثبت اطلاعات
محمد  تنهایی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه ایلام ثبت اطلاعات
آرش توكل مهندسی کامپیوتر پژوهشگاه دانشهاي بنيادي ثبت اطلاعات
قاسم جابری پور مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
سعید جلیلی علوم کامپیوتر هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
رسول جلیلی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
امیر جهانگرد رفسنجانی مهندسی کامپیوتر هیت علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
شهاب جوانمردی مهندسی کامپیوتر مدير عامل شرکت فناپ ثبت اطلاعات
نیما حق پناه مهندسی کامپیوتر هیات علمی  Penn State ثبت اطلاعات
حسن حقیقی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
حسن حقیقی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
عباس حیدرنوری مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
رامتین خسروی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
عین اله خنجری میانه مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران ثبت اطلاعات
سید حسین خواسته مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر ثبت اطلاعات
محمد خوانساري مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
صادق دری نوگورانی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
محمد دشتی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
محمد صادق دوستي مهندسی کامپیوتر   ثبت اطلاعات
رامان رامسین مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حسین رحمانی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران ثبت اطلاعات
محمدرضا رزازی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ثبت اطلاعات
حبیب  رستمی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه بوشهر(خلیج فارس) ثبت اطلاعات
محمدحسين رهبان مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
هدی رودکی لواسانی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ثبت اطلاعات
عیسی زارع پور مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران ثبت اطلاعات
عليرضا زارعي مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتي شريف- دانشكده علوم رياضي- ثبت اطلاعات
حميدرضا زرندي مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ثبت اطلاعات
فاطمه زمانی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ثبت اطلاعات
حسین سالمی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر ثبت اطلاعات
حمید سربازی آزاد مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مهديه سليماني باغشاه مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
آزاده شاکری مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
علی شریفی زارچی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
علیرضا شفیعی نژاد مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
محمد امین صادقی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
یاسر صداقت مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
مهدی آقا صرام مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
مهران صفایانی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان ثبت اطلاعات
سعید صفری مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
محمد  صنیعی آباده مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
حمید ضرابی زاده مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
امیرحسین طاهری نیا مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
محمد طهماسبی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
مهدی عباسی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا ثبت اطلاعات
محمد عبداللهي ازگمي مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ثبت اطلاعات
احسان  عسگریان مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
صادق علی اکبری مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
سعیده علی نژاد چمازکتی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ثبت اطلاعات
علی غلامی رودی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ثبت اطلاعات
کمال الدین غیاثی شیرازی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
مهدی فاضلی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران ثبت اطلاعات
حامد فربه مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ثبت اطلاعات
محمد امين فضلي مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
هشام فيلي مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
فاطمه  قاسمی اصفهانی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
مهدی  کارگر مهندسی کامپیوتر هیات علمی Ryerson University ثبت اطلاعات
مهدی کارگهی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
مجتبی کرمی مهدسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه ایلام ثبت اطلاعات
علی  کمندی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
محمدرضا کنگاوری علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران ثبت اطلاعات
سمیه کوهی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
فرشید  گلزاده کرمانی مهندسی کامپیوتر مدیرعامل فروشگاه های زنجبره ای رفاه ثبت اطلاعات
یاشار گنجعلی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه تورنتو ثبت اطلاعات
مازيار گودرزي مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حديث محسني تكلو مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت اطلاعات
ناصر محمدزاده مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه شاهد ثبت اطلاعات
مهدی  مدرسی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
هدی مشایخی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه  صنعتی شاهرود ثبت اطلاعات
سیداکبر مصطفوی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
سعیده ممتازی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ثبت اطلاعات
علي مهجور مهندسی کامپیوتر   ثبت اطلاعات
حمید مهینی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
کیارش میزانیان مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
حسن نادری مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران ثبت اطلاعات
احسان ناظرفرد مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ثبت اطلاعات
کیوان ناوی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
محمود  نشاطي مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
مجتبي نوري بايگي مهندسی کامپیوتر   ثبت اطلاعات
مصطفي نوري بايگي مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
حمید نوری مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
سامان هراتي زاده مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
ناصر یزدانی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
محمدحسین یغمایی مقدم مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
مرتضی یوسف صنعتی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا ثبت اطلاعات
مصطفی صالحی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
سماء گلیایی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
هادی ویسی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
توکتم خطیبی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
هادی اشعریون مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
سعید پاشازاده مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
محمدرضا امیدی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت اطلاعات
علیرضا شکیبایی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت اطلاعات
وحید رنجبر بافقی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
محمد طهماسبی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
احسان عطائی دادوی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه مازندران ثبت اطلاعات
خدیجه آقاجانی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه مازندران ثبت اطلاعات
سیدمحمدحسین شکریان مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
محمد صالحی خانقاهبر مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
فرید فیضی مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
سید ابوالقاسم میرروشندل مهندسی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
بهاره اخباري  مهندسي برق عضو هیات علمی دانشگاه شریف ثبت اطلاعات
آرش اميني  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
سيد محسن ايوب زاده  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
محمد حسن آرام  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
مريم بابازاده كلورزي  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
علي بنائي  مهندسي برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
فريدون بهنيا  مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف- دانشكده مهندسي برق ثبت اطلاعات
ابوالفضل پيرايش نقاب  مهندسي برق هیات علمی دانشگاه شهيد بهشتي ثبت اطلاعات
سعيد پيغامي آخوله  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
علي اكبر تدين تفت  مهندسي برق هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
سيدعبدالرضا ترابي  مهندسي برق هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
محمد صالح تواضعي  مهندسي برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
سيدمحمود جزايري فر  مهندسي برق هیات علمی دانشگاه شریف ثبت اطلاعات
محمد جعفريان  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
كامبيز جمشيدي  مهندسي برق آزمايشگاه تيكه هاي مخابرات نوري ثبت اطلاعات
محمد مهدي جهاني يكتا  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
سپيده حاجي پورساردوئي  مهندسي برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
بهنوش حريري  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
مسعود حسني مرزوني  مهندسي برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
ارسلان حكمتي  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
مزدا حمدي  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
سعيد خراطي  مهندسي برق هیات علمی دانشگاه صنعتي شريف ثبت اطلاعات
مرتضي خردمندي  مهندسي برق هیات علمی دانشگاه صنعتي شريف ثبت اطلاعات
سيد حسين خواسته  مهندسي برق هیات علمی دانشگاه صنعتي شريف ثبت اطلاعات
امين خواصي  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
رسول دامني  مهندسي برق مركز تحقيقات مخابرات ايران-دانشگاه دريانوردي و علوم دريائي ثبت اطلاعات
مصطفي درختيان  مهندسي برق دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
رضا ديانت  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
مجتبي رادمرد  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
مهدي رحماني  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
محمد رستگار  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
محمدحسين رضازاده مهريزي  مهندسي برق دانشكده مديريت و اقتصاد-مركزصنايع نوين-ESADE Business School ثبت اطلاعات
حسام زندي  مهندسي برق آزمايشگاه ادوات و مدارهاي ابررسانا ثبت اطلاعات
زلفا زينل پوريزدي  مهندسي برق هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
فرخ سررشته داري  مهندسي برق آزمايشگاه ابررسانايي ثبت اطلاعات
عليرضا سرودي  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
سعيد سعيدي  مهندسي برق مركز طراحي مدارهاي مجتمع شريف ثبت اطلاعات
سودابه سليماني مورچه خورتي  مهندسي برق پژوهشگاه نيرو-دانشگاه صنعت آب و برق-دانشگاه آزاد اسلامي -دانشكده فني و مهندسي ثبت اطلاعات
سميه سليمي  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
حامد شاه منصوري  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
سيدپويا شريعت پناهي  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
سروش شريفي داراني  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
صابر صالح كليبر  مهندسي برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
احمد صالحي دوبخشري  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
بهنام صديقي  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
هومن عربيان حسين آبادي  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
پائيز عزمي  مهندسي برق هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
اميررضا عطاري  مهندسي برق هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
مهران عطامنش  مهندسي برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
فرشيد فرحت  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
حامد قيدي  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
شهريار كابلي  مهندسي برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
رضا كاظمي  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
زهرا كاوه وش  مهندسي برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
عباس كتابي  مهندسي برق هیات علمی دانشگاه كاشان ثبت اطلاعات
ياسر كريمي  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
محمود كريمي قلعه تل  مهندسي برق مركز تحقيقات مهندسي جهاد سازندگي-دانشگاه شيراز - دانشكده مهندسي - بخش مهندسي برق ثبت اطلاعات
عليرضا كوكبي  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
سميه كوهي  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
سيد دامون لنگري  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
نيما محمدپورنجاتيان  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
آرش مختاري اردكاني  مهندسي برق هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت اطلاعات
محمد مروي  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
سعيد مشهدي  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
محسن معزي  مهندسي برق پژوهشكده ميكروالكترونيك ايران-دانشكده برق ثبت اطلاعات
محمود ممتازپور  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
مهتاب ميرمحسني  مهندسي برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمد نظري مجد  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
ياسر نوروزي  مهندسي برق هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
علي محمدافشين همت يار  مهندسي برق عضو هیئت علمی دانشگاه شریف ثبت اطلاعات
محمدحسين ياسايي ميبدي  مهندسي برق   ثبت اطلاعات
سودابه سلیمانی مورچه خورتی برق دانشیار و عضو هیات علمی-کارشناس پژوهشی ثبت اطلاعات
سیدمحمد صادق زاده برق هیئت علمی گروه قدرت-معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)      ثبت اطلاعات
محمود کریمی قلعه تل برق دانشکده ی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز-پژوهشکده ی مهندسی جهاد کشاورزی-جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ثبت اطلاعات
آرش امینی مهندسی برق Postdoctoral Researcher- ھیات علمی ثبت اطلاعات
محمود سلماسی زاده مهندسی برق عضو هيئت علمي دانشگاه شریف‏، دانشيار- معاون پژوهشكده ثبت اطلاعات
محمدرضا عارف مهندسی برق عضو هيئت علمي دانشگاه شریف ثبت اطلاعات
حسن عباس پور مهندسی برق عضو هیئت علمی دانشگاه شریف ثبت اطلاعات
امیراعلم غضنفریان مهندسی برق   ثبت اطلاعات
فرامرز فرنام مهندسی برق   ثبت اطلاعات
محمدجواد لاریجانی مهندسی برق پژوهشگاه دانش هاي بنيادي ثبت اطلاعات
فرید مثقالی مهندسی برق Faculty Member-University of California ثبت اطلاعات
فرخ محمدی مهندسی برق Founder & CEO ثبت اطلاعات
خسرو مصلحی مهندسی برق Director of Product Development ثبت اطلاعات
پیمان مهاجرین اصفهانی مهندسی برق استاد فیده ثبت اطلاعات
خشایار مهرانی مهندسی برق عضو هيات علمي دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
امیر دانشگر مهندسی برق-ریاضی عضو هيئت علمي دانشگاه شریف ثبت اطلاعات
لیلا یوسفی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
محمد قدسی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
علی افضلی کوشا مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
فرخ  امینی فر مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
مهدی پورفتح مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
فرزاد رجایی سلماسی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
مسعود رهگذر مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
امیرعباس شایگانی اکمل مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
صمد شیخائی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
صدف صالح کلیبر مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
محمود محمدطاهری مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
حسن منصف مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
سید شمس الدین مهاجرزاده مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
بابک نجار اعرابی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
رضا صفابخش مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ثبت اطلاعات
مهدی صدیقی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ثبت اطلاعات
محمود ممتازپور مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ثبت اطلاعات
حسین پدرام مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ثبت اطلاعات
محمدرضا جاهد مطلق مهندسی برق هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران ثبت اطلاعات
ناصر مزینی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران ثبت اطلاعات
محمدرضا محمدی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران ثبت اطلاعات
محمدیوسف درمانی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ثبت اطلاعات
فاطمه رضائی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ثبت اطلاعات
وحید احمدی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
محسن پارسا مقدم مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
رضا بیرانوند مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
ابومسلم جان نثاری مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
امین رمضانی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
سعید سعیدی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
حمید سعیدی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
احمدرضا شرافت مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
پائیز عزمی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
داوود فتحی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
علی محلوجی فر مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
محمدکاظم مروج فرشی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
علی یزدیان ورجانی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
منوچهر کلارستاقی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه خوارزمی ثبت اطلاعات
نوشین ریاحی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه الزهرا ثبت اطلاعات
فاطمه رضائی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
مظفر بگ محمدی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه ایلام ثبت اطلاعات
فرید آشتیانی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمود اکبری مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
امین امین زاده گوهری مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
آرش امینی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مریم بابازاده  مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مسعود بابایی زاده مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمد حسن باستانی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
سعید باقری شورکی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حمید بهروزی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مصطفي پرنیانی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
خسرو حاج صادقی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
احسان حاجی پور مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
بابک حسین خلج مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
امین خواصی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدرضا ذوالفقاری مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
امین رضایی زاده مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
رضا سروری مهندس برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مهدی  شعبانی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدباقر شمس الهی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مهرداد شریف بختیار مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
امیر صفدریان مهدسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
امین قاسم صفریان مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
رحیم فائز فیزیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
عمادالدین فاطمی زاده مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمود فتوحی فیروزآباد مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمد فخارزاده مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
علی قاضی زاده احسائی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
زهرا کاوه وش مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
سید جمال الدین گلستانی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
علی مدی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مهرزاد نامور مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدمهدی نایبی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
بیژن وثوقی وحدت مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مهدی وکیلیان مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
متین هاشمی مهدسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
هادی امیری مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
علیرضا رضائی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
حسین حسینی تودشکی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
محمدحسن شیرعلی شهرضا مهندسی برق هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
محمدرضا آقامحمدی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
زهرا احمدیان مهندسی برق هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
محمد احمدیان مهندسی برق هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
رضا اسودی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
سیدابراهیم افجه ای مهندسی برق هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
وحید بدری مهندسی برق هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
امیررضا فروزان مهندسی برق هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
محمد کاظمی ورنامخواستی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
سیدمحمد مدنی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
فرزاد پرورش مهندسی برق هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
امین مهنام مهندسی برق هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
جواد حاجی پور مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
مهدی  نان گیر مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
میرجواد موسوی نیا مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
بهنام محمدی ایواتلو مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
جواد فرونچی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
سجاد توحیدی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
منوچهر بهرامی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
یاشار سرباز مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
محسن صانعی مهندسی برق هیات علمی  دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت اطلاعات
سعیدرضا صیدنژاد مهندسی برق هیات علمی  دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت اطلاعات
امیر عبدالهی مهندسی برق هیات علمی  دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت اطلاعات
حسین هژبری هوتکی مهندسی برق هیات علمی  دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت اطلاعات
حمیدرضا ابوطالبی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
وحید ابوطالبی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
محمدتقی صادقی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
مسعود موحدی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
علی ابوئی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
داود ابوترابی زارچی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
حمیدرضا ارجمندی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
علی مفتخرزاده مهندسی برق هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
محمد غلامی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه مازندران ثبت اطلاعات
ایمان اسمعیلی پایین افراکتی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه مازندران ثبت اطلاعات
علی حیدری گرجی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
حمید شاه عالمی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
سیروس صدوقی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
شهریار کابلی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
سیدمحمد کرباسی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
عليرضا ابراهيمي  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
جمال ارغواني هادي  مهندسي مكانيك هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
سيد مجيد اسماعيلي فر  مهندسي مكانيك هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ثبت اطلاعات
محمدجواد اشرفي حبيب آبادي  مهندسي مكانيك   ثبت اطلاعات
محسن اصغري  مهندسي مكانيك هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حامد افراسياب  مهندسي مكانيك هیات علمی دانشگاه نوشیروانی بابل ثبت اطلاعات
محمدعلي اميري آتشگاه  مهندسي مكانيك هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
علی ایپکچی مهندسی مکانیک Smart Grid & Green Power at OATI ثبت اطلاعات
رضا باهوش كازروني  مهندسي مكانيك دانشگاه شهید چمران ثبت اطلاعات
محمد برزآبادي فراهاني  مهندسي مكانيك پژوهشكده مهندسي سازمان فضايي ايران ثبت اطلاعات
یوسف بزرگ نیا مهندسی مکانیک Executive Director ثبت اطلاعات
افشين بناءزاده  مهندسي مكانيك هیات علمی دانشگاه شریف ثبت اطلاعات
مهدی بهادری نژاد مهندسی مکانیک عضو هیئت علمی دانشگاه شریف ثبت اطلاعات
جواد پرستاري  مهندسي مكانيك دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري ثبت اطلاعات
محمدحسین ترابی ساریجالو مهندسی مکانیک رئيس هيئت مديره شركت مهندسي ايتوك ايران ثبت اطلاعات
علي جعفريان دهكردي  مهندسي مكانيك هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
محمدمهدي جليلي بهابادي  مهندسي مكانيك هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
بهنام حسيني بهشتي  مهندسي مكانيك   ثبت اطلاعات
سيدفريد حسيني زاده  مهندسي مكانيك هیات علمی دانشگاه نوشیروانی بابل ثبت اطلاعات
سيدعلي حسيني كردخيلي  مهندسي مكانيك   ثبت اطلاعات
حمید حمیدزاده عراقی مهندسی مکانیک   ثبت اطلاعات
سید مصطفی خادم حقیقت مهندسی مکانیک Senior Engineering Manager ثبت اطلاعات
محمدحسین خندانی مهندسی مکانیک Diablo Valley College ثبت اطلاعات
حسام خواجه سعيد  مهندسي مكانيك هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
شهاب الدين خوارزمي  مهندسي مكانيك   ثبت اطلاعات
ناصر دارابی ها مهندسی مکانیک Ecole Centrale Paris ثبت اطلاعات
عليرضا داوري  مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد واحدعلوم تحقيقات- دانشكده فني مهندسي- گروه هوافضا ثبت اطلاعات
علی دبیری اصفهانی مهندسی مکانیک Founder and presedint ثبت اطلاعات
مجتبي دلخوش ريحاني  مهندسي مكانيك سهند بیستون-کویین پک-فرساد ماشین-کشت گستر-شرکت آوا پزشک-دانشگاه صنعتی شریف-صنایع چراغ اتومبیل مدرن-مرکز سیستم¬ها و فناوری¬های پیشرفته ثبت اطلاعات
آيدين دلنواز  مهندسي مكانيك   ثبت اطلاعات
مجتبي دهقان منشادي  مهندسي مكانيك شركت هسا(هواپيما سازي ايران)-دانشگاه صنعتي مالك اشتر- دانشكده مكانيك و هوافضا ثبت اطلاعات
محمدرضا ذاكرزاده  مهندسي مكانيك هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
علیرضا رحیمی مهندسی مکانیک Santa Clara University, School of Engineering ثبت اطلاعات
شجاع رمضاني  مهندسي مكانيك دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
عباس روحاني بسطامي  مهندسي مكانيك هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
حسن سالاريه  مهندسي مكانيك هیات علمی دانشگاه شریف ثبت اطلاعات
سورنا ستاری مهندسی مکانیک معاون علمي و فناوري رياست جمهوري ثبت اطلاعات
محمود سعادت فومني  مهندسي مكانيك هیات علمی دانشگاه شریف ثبت اطلاعات
حسینعلی صابری سهرفروزانی مهندسی مکانیک Executive Vice President ثبت اطلاعات
محسن صادقي حسن آبادي  مهندسي مكانيك   ثبت اطلاعات
حسن ظهور مهندسی مکانیک عضو هيئت علمي دانشگاه شریف ثبت اطلاعات
مجید عباس پور تهرانی فرد مهندسی مکانیک  هيئت علمي‏ دانشگاه شریف، مدير گروه دريا ثبت اطلاعات
مجيد عشوري  مهندسي مكانيك   ثبت اطلاعات
معصومه عظمائيان  مهندسي مكانيك   ثبت اطلاعات
روح اله فاتحي  مهندسي مكانيك مدیر امور پژوهش و فناوری-رییس مرکز پژوهشی نفت و گاز-عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس ثبت اطلاعات
حمید فاضلی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتي مالك اشتري - مجتمع دانشگاهي علوم فناروري دريايي ثبت اطلاعات
مريم فاني  مهندسي مكانيك هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
عليرضا فتحي  مهندسي مكانيك   ثبت اطلاعات
سيدعلي فقيديان  مهندسي مكانيك هیات علمی دانشگاه شریف ثبت اطلاعات
احمدرضا فقيه خراساني  مهندسي مكانيك هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
سیدعلی فقیدیان  مهندسي مكانيك دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ثبت اطلاعات
فميدا فلاح رجب زاده  مهندسي مكانيك پژوهشگاه هوافضا ثبت اطلاعات
سیف اله قاسمی مهندسی مکانیک عضو هیئت علمی ثبت اطلاعات
كامبيز قائمي اسگوئي  مهندسي مكانيك هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
اميررضا قهرماني  مهندسي مكانيك هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
سيد روح الله كاظمي بازاردهي  مهندسي مكانيك هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
اميرحسن كاكايي  مهندسي مكانيك دانشگاه علم و صنعت ایران ثبت اطلاعات
آزاده كبريايي  مهندسي مكانيك   ثبت اطلاعات
محسن كريمي  مهندسي مكانيك   ثبت اطلاعات
سعيد كريميان علي آبادي  مهندسي مكانيك هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
احمدرضا گنجی مهندسی مکانیک Mechanical Engineering Program Head & Professor of Mechanica ثبت اطلاعات
اوستا گودرزي  مهندسي مكانيك دانشگاه علم و صنعت ثبت اطلاعات
سيدحنيف محبوبي  مهندسي مكانيك شركت نيرو محركه-دانشگاه صنعتي شريف-  دانشكده مكانيك- آزمايشگاه رباتيك ثبت اطلاعات
محمدرضا مراد  مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد اسلامي- واحد علوم و تحقيقات ثبت اطلاعات
علینقی مشایخی مهندسی مکانیک عضو هيئت علمي دانشگاه شریف ثبت اطلاعات
مهران مصدري  مهندسي مكانيك دفتر طراحي بخش ايروديناميك- هما-دانشكده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
هاشم مظاهري  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
آزاده معروف مشاط  مهندسي مكانيك پژوهشكده علوم و فناوري انرژي شريف ثبت اطلاعات
علی مقداری مهندسی مکانیک عضو هيئت علمي دانشگاه شریف ثبت اطلاعات
عباس منتظري هدش  مهندسي مكانيك هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
مهدي مندعلي  مهندسي مكانيك شركت نام آوران شريف-دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات-دانشكده مهندسي مكانيك و هوافضا ثبت اطلاعات
مريم مهنما  مهندسي مكانيك   ثبت اطلاعات
محمد مونسان مهندسی مکانیک عضو هیئت علمی پژوهشكده زيرسطحي ثبت اطلاعات
حسن ناهید مهندسی مکانیک عضو هيئت مديره شركت توليدي آويژ ثبت اطلاعات
حسين نجات پيش كناري  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
هادي نوبهاري  مهندسي مكانيك پژوهشكده شهيد يزداني ثبت اطلاعات
مسعود آریان پور مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
نوید ارجمند مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حسین افشین مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
جواد اکبری مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
آریا الستی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مهدی بهزاد مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
سعید بهزادی پور مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدرضا تابش پور مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مهرداد تقی زاده منظری مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
علی حاجیلوی بنیسی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
وحید حسینی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
سعید خدایگان مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمد دورعلی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدسعید سعیدی فیزیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدحسن سعیدی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمد بهشاد شفیعی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حسن صیادی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
علیرضا طاهری مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مجید عباسپور مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
فمیدا فلاح رجب زاده مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
بهار فیروزآبادی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
سیامک کاظم زاده حنانی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حامد مرادی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حسین نجات پیشکناری مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مریم هویت طلب مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدعلی اخوان بهابادی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
اصغر افشاری مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
وحید بازارگان مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
مصطفی باغانی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
آرش بهرامی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
پدرام حنفی زاده مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
علیرضا دانش مهر مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
محمدحسن رحیمیان مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
بهرنگ سجادی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
مهدی مقیمی زند مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
فرشید نجفی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
امیر فرهاد نجفی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
احسان هوشفر مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
علی پرویزی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
مهدی گنجیانی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
ایمان اشراقی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
علی روستایی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
امیررضا کوثری مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
مهران مصدری مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
رضا رمضانی خورشید دوست مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
افشین تقوایی پور مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
عبدالرضا اوحدی همدانی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
فرشاد برازنده مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
نادر منتظرین مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
محسن رضائیان اکبرزاده مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
ایرج ستاری فر مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
مجید صفاراول مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
امیر عبداله مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
محمد محمدی اقدم مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
حمید نادران طحان مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
صادق تابع جماعت مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
علیرضا جهانگیریان مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
سیدمحمدحسین کریمیان مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
کامیار منصور مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
علی مددی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
ابوالقاسم نقاش مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
بابک خورسندی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
رضا امراللهی بیوکی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
پرویز پروین مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
امیر تقوی پور مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
علی اصغر جعفری مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
مونا زمانی پدرام مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
مجید سلطانی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
امیررضا شاهانی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
مهرزاد شمسی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
صادق صدیقی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
حسین صیادی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
مسعود عسگری مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
مجید قریشی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
افسانه مجری مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
سید علی اکبر موسویان مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
علی نحوی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
مهرداد وحدتی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
فرهاد شاهوردی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
رضا ابراهيمي مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
سعید ایرانی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
علیرضا باصحبت نوین زاده مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
مانی فتحعلی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
حامد احمدی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
سیامک اسماعیل زاده خادم مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
امیرحسین بهروش مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
یوسف حجت مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
مجید ساده دل مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
محمدحسین صادقی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
محمد ضابطیان طرقی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
بهزاد قدیری دهکردی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
محمدرضا قضاوی خوراسگانی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
مجید محمدی مقدم مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
رضا مداحیان مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
مهدی معرفت مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
محمدجواد ناطق مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
محمد امام زاده مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
سیدمحمد جعفری مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
پدرام صفرپور مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
محسن ربانی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
حمید صادقیان مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
علیرضا آریایی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
کورش حسن پور مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
حسین کریم پور مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
مهدی مشرف دهکردی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
علیرضا تیمورتاش مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
مسعود طهانی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
بهنام معتکف ایمانی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
حمید نیازمند مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
علی اکبر اکبری مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
حمید معین فرد مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
عبدالرحمان جامی الاحمدی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
جواد سپاهی یونسی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
ابوالفضل باباخانی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
محمدحسین استکی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
سیدمحمدرضا  اکرمی مهندسی مکاترونیک هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
مهران محبوب خواه مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
محمدعلی حامد مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
حسین دریجانی مهندسی مکانیک هیات علمی  دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت اطلاعات
علیرضا سعیدی مهندسی مکانیک هیات علمی  دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت اطلاعات
علی اکبر دهقان نیری مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
سیدمحمد بزرگ حسین آبادی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
علیرضا فتوحی فیروزاباد مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
محمدهادی هنرور محجوبین مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
کاظم آتشکاری مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
حسن اسدی گیلاکجانی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
نیما امانی فرد مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
علی باستی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
امین حقیقی پشتیی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
محمدرضا خوش گفتار پسیخانی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
محمد کلته مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
رامین کوهی کمالی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
حامد  کوهی گیلوان مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
فرید نجفی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
نوید شریفی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
احمد استاد شريف معمار  مهندسي صنايع   ثبت اطلاعات
علي الياسي  مهندسي صنايع شركت اطلاع رساني ايراني و ارتباط سنجي ايرانيان ثبت اطلاعات
زهره بشارتي راد  مهندسي صنايع پژوهشگاه نيرو- مركزتوسعه فناوري نيرو ثبت اطلاعات
سيدحميدرضا پسنديده  مهندسي صنايع دانشگاه آزاد ثبت اطلاعات
محمد پناهنده مهندسی صنایع Berkeley Applied Science & Engineering (BASE) ثبت اطلاعات
محمدعلي پيرايش نقاب  مهندسي صنايع هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
عليرضا حجي  مهندسي صنايع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
بهرخ خوشنویس مهندسی صنایع Professor of  Industrial and Systems Engineering University of Southern California ثبت اطلاعات
زينب سازور  مهندسي صنايع هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
سيدمهدي سجادي فر  مهندسي صنايع دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ ثبت اطلاعات
مهدي سيف برقي  مهندسي صنايع دانشکاه الزهرا ثبت اطلاعات
مهدی سیف برقی صنایع  عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ثبت اطلاعات
شهرام شادرخ سيگاري  مهندسي صنايع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مهدي شريف يزدي  مهندسي صنايع دانشگاه علم و فرهنگ ثبت اطلاعات
حسين صامعي  مهندسي صنايع دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف-شرکت فروشگاه زنجيره اي رفاه-سازمان مدیریت صنعتی ثبت اطلاعات
اميد فتاحي وليلايي  مهندسي صنايع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدصابر فلاح نژاد  مهندسي صنايع هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
مهسا قندهاري  مهندسي صنايع دانشگاه آزاد واحد نجف آباد- دانشكده فني ثبت اطلاعات
مرتضي كاظمي  مهندسي صنايع   ثبت اطلاعات
رويا محمدعلي پور اهري  مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ثبت اطلاعات
عليرضا مختار  مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف- ثبت اطلاعات
نجم الدین مشکوتی مهندسی صنایع Professor, Sonny Astani Dept. of Civil/Environmental Eng. University of Southern California ثبت اطلاعات
محمد مهدي نصيري خونساري  مهندسي صنايع هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
جمشید ورزا مهندسی صنایع   ثبت اطلاعات
سید تقی اخوان نیاکی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
عبدالحمید اشراق نیای جهرمی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدرضا اکبری جوکار مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مسلم حبیبی مهندسی نرم افزار هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
بابک حجي مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مجید خدمتی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حسن شوندی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مجید رفیعی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
ناصر سلماسی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
کورش عشقی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
ژوبین غیور مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
فرهاد قاسمی طاری مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
فرهاد کیانفر مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
عباس مظفر مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مهدی نجفی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمود هوشمند مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
سیدحسین ایرانمنش مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
امین جمیلی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
مسعود ربانی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
جعفر رزمی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
حامد شکوری گنجوی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
عباس کرامتی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
امین دهقانیان مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
کاوه محمد سیروس مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
عباس سیفی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
محسن شیخ سجادیه مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
سیدمحمدتقی فاطمی قمی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
سیدحسن قدسی پور مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
میرمهدی سیداصفهانی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
محمدحسین فاضل زرندی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
سیدنصراله مرعشی شوشتری مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
عبداله آقائی قمی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر ثبت اطلاعات
امیرعباس نجفی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر ثبت اطلاعات
منیره حسینی خامنه مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر ثبت اطلاعات
سعیده غلامی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر ثبت اطلاعات
سمیه علیزاده مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر ثبت اطلاعات
مصطفی ستاک مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر ثبت اطلاعات
حمید شهریاری مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر ثبت اطلاعات
مصطفی عابدزاده کلهرودی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر ثبت اطلاعات
محمد اقدسی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
امیر البدوی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
گلناز تاج الدین مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
بابک تیمورپور مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
سیدحسام الدین ذگردی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
سمیه سادات مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
نسیم نهاوندی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
حمیده رضوی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
فرزاد دهقانیان مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
حمیدرضا کوشا مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
علیرضا شادمان مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
حسین نقابی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
سهراب خان محمدی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
علیرضا نادری مهندسی صنایع هیات علمی  دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت اطلاعات
محمدصالح اولیاء مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
محمدمهدی لطفی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
محمدعلی وحدت مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
محبوبه هنرور مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
فرزانه اجاق نژاد  مهندسي عمران   ثبت اطلاعات
محمدحسين اخوان سيگاري يزد  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
علي‌ ادريسي‌  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
رضا اردکانیان مهندسی عمران  هيئت علمي دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
پيام اسدي  مهندسي عمران مدیر فنی-سرپرست بخش سازه-عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
رزا اسدي  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
همايون اسمعيل پوراستكانچي  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
سيدمحمد اصغرزاده احمدي  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
سعيد اصيل قره باغي  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
ساسان افلاكي  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
پويان برومند  مهندسي عمران   ثبت اطلاعات
حسين پرستش  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه شریف ثبت اطلاعات
محمدرضا تابش پور  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه شریف ثبت اطلاعات
حسين تاجمير رياحي  مهندسي عمران عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
ميثم تكلوزاده  مهندسي عمران   ثبت اطلاعات
سيدمحمدمهدي تنكابني پور  مهندسي عمران   ثبت اطلاعات
اميرحسين جعفريه  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه مازندران ثبت اطلاعات
حسين جهان خواه  مهندسي عمران   ثبت اطلاعات
محمد چرختاب بسيم  مهندسي عمران عضو هیئت علمی دانشگاه سهند ثبت اطلاعات
سيدمهدي حسيني  مهندسي عمران دانشگاه‌ صنعتي‌ شريف ثبت اطلاعات
سیدعباس حسینی عمران      دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ثبت اطلاعات
امير حميدي  مهندسي عمران دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حامد خضرزاده  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
محمد خليل زاده  مهندسي عمران   ثبت اطلاعات
نادر خواجه احمد عطاري  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمد رسول دلفاني  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
مهدي دهستاني كلاگر  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ثبت اطلاعات
محمد مهدي رجبي  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
اميرعباس رصافي مانيزاني  مهندسي عمران دانشگاه بين المللي امام خميني ثبت اطلاعات
علي رضائي  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
امين سارنگ  مهندسي عمران عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف-کارشناس ارشد و مدیر پروژه و عضو هیات مدیره، سهام دار و مدیرعامل ثبت اطلاعات
كيانوش ساماني پور  مهندسي عمران شركت ملي نفت ايران-موسسه آموزشی غیرانتفاعی علا الدوله سمنانی ثبت اطلاعات
سيداحسان سيدابريشمي  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
شريف شاه بيگ  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
ريحانه سادات شاهنگيان  مهندسي عمران   ثبت اطلاعات
اميرحسين شجاع  مهندسي عمران   ثبت اطلاعات
هادي شهير  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حميد طاهري شهرآئيني  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمد عالم باقري  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
نويد عباسي  مهندسي عمران   ثبت اطلاعات
ساسان عشقی مهندسی عمران پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ثبت اطلاعات
بهزاد عطائی آشتیانی مهندسی عمران عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
آرمان فتحي زاده  مهندسي عمران   ثبت اطلاعات
مجتبي فرخ  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
نادر فنائي  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
امين قلي زاد  مهندسي عمران دانشگاه محقق اردبيلي- گروه مهندسي عمران-شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو ثبت اطلاعات
سيدفريد قهاري  مهندسي عمران   ثبت اطلاعات
رضا كرمي محمدي  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
شهريار كشاورز حداد  مهندسي عمران   ثبت اطلاعات
محمدطاهر كمالي  مهندسي عمران پرديس دانشگاه هرمزگان- گروه عمران ثبت اطلاعات
محمدطاهر کمالی عمران عضو هيئت علمي دانشگاه هرمزگان- مدیر گروه عمران-مدیر دفتر فنی ثبت اطلاعات
آزاده گودرزي  مهندسي عمران   ثبت اطلاعات
محمدحسين مبيني  مهندسي عمران   ثبت اطلاعات
محتشم محبي اسبمرز  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی ثبت اطلاعات
محمدرضا محمدي شوره  مهندسي عمران   ثبت اطلاعات
مجيد محمدي قاضي محله  مهندسي عمران   ثبت اطلاعات
رضا مرشد  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
وحيد مروتي  مهندسي عمران   ثبت اطلاعات
رضا مهين روستا  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه‌ صنعتي‌ شريف‌ ثبت اطلاعات
سيدمرتضي موسوي  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
حميدرضا ميردامادي  مهندسي عمران دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حسن ميرزابزرگ فشندي  مهندسي عمران هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
مسعود نیلی مهندسی عمران- اقتصاد عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
زكريا واعظي  مهندسي عمران دانشگاه قم ثبت اطلاعات
ابوالحسن وفایی مهندسی عمران عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمد وهاب  مهندسي عمران   ثبت اطلاعات
سعيده ياوري رامشه  مهندسي عمران   ثبت اطلاعات
سعیده یاوری رامشه عمران Lecturer-Research Scholar University of California ثبت اطلاعات
محمد مهدي احمدی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مرتضی اسکندری مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
امین الوانچی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمد ارحامی     ثبت اطلاعات
علی بخشی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
میرمصدق جمالی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
هدایت ذکائی آشتیانی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمد دانش یزدی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حامد صادقی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدرضا صبوری مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
امیر صمیمی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محسن قائمیان مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
عمار صفایی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدتقی کاظمی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدعلی قناد مهندسی سازه هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
کیارش محتشم دولتشاهی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مجتبي محصولی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حسن مقدم مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
آرش معتمد مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
ساناز مقیم مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
عباس بابازاده مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
محمدرضا بهاری مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
عبداله حسینی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
سیدمحمد ضیا علوی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
یعقوب قلی پور مرزیانی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
علی کاوند مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
رضا کراچیان مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
شاهرخ مالک مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
سیدرسول میرقادری مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
غلامرضا هروی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
وحید شاه حسینی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
منصور پیدایش مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
محسن تهرانی زاده مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
تورج تقی خانی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
سعید عرفانی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
ابوالفضل اسلامی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
امیدرضا بارانی  مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
علیرضا بازارگان مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
سیدبهرام بهشتی اول مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
بابک پاشا مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
علی خان سفید مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
سیدامیرالدین صدرنژاد مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
بهروز عسگریان مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
کیوان کیانی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
علی اکبر آقا کوچک مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
بیتا آیتی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
سمیه سیما مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
علی اکبر صالحی نیشابوری مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
حمید محرمی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
محمد محمدکریمی حسین آبادی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
امیررضا ممدوحی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
محمد نوروز علیائی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
حامد هفت برادران مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
حامد نوروزی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
علیرضا  باقر شمیرانی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
مصطفی  زمانیان مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
محمدرضا جعفرزاده مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
سعید ابریشیمی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
سیدعلی صحاف مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
سید علی ضیائی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
محمدجواد حمیدیا مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
مهدی ضرغامی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
مسعود حسین زاده اصل مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
مسعود حاجی علیلوی بناب مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
سامان باقری حریری مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
بهروز احمدی ندوشن مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
حامد تجملیان مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
محمد حاذقیان مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
حامد خانی سانیج مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
محمدرضا میرجلیلی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
محمدرضا عطائی یزد مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
ایرج برگ گل مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
مقداد پایان مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
رضا جمشیدی چناری مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
مرتضی سهرابی گیلانی مهندسی عمران هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
محمدرضا آباديان  هوا فضا   ثبت اطلاعات
امیرمهدی تحسینی هوا فضا کارشناس-عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ثبت اطلاعات
روح اله دهقاني فيروز آبادي  هوا فضا هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
جواد سپاهي يونسي  هوا فضا هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
بهنام طالبي  هوا فضا موسسه پژوهشگران علم و فناوري شريف ثبت اطلاعات
محمد طبیبی رهنی مهندسی هوافضا عضو هيئت علمي دانشگاه شریف‏، مسوول كميته برنامه ريزي آموزشي ثبت اطلاعات
محمد مصطفي فتوحي  هوا فضا پژوهشكده مهندسي جهادكشاورزي-پرديس بين الملل دانشگاه شريف تهران ثبت اطلاعات
نورالدين فضلي  هوا فضا   ثبت اطلاعات
پريسا قناتي  هوا فضا دانشگاه صنعتي اروميه ثبت اطلاعات
روح الله کاظمی هوا فضا عضو هيئت علمي دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
اشكان نجاتي  هوا فضا   ثبت اطلاعات
سید محمد باقر  ملک هوا فضا هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
کریم مظاهری مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مسعود دربندی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدعلی کوچک زاده مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
هادی نوبهاری مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
افشین بنازاده مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
نیما اسدیان هوافضا هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
سیدعلی حسینی کردخیلی هوافضا هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محسن فتحی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدرضا مراد مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
عباس ابراهیمی هوافضا هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمد فراهانی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
خدایار جوادی هوافضا هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
آزاده کبریایی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حسین محمد نوازی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مریم کیانی هوافضا هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدمهدی صالحی هوافضا هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
روزبه ریاضی هوافضا هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
شیدوش وکیلی پور هوافضا هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
سهیل نخودچی هوافضا هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
مهدی جعفری ندوشن هوافضا هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
محمدعلی نوریان هوافضا هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
سیدحمید جلالی نائینی هوافضا هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
امین فرخ آبادی هوافضا هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
روح اله سرفراز خباز هوافضا هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
مریم ملک زاده ورنوسفادرانی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
احسان روحی گل ختمی هوافضا هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
آرمين اباذر پور  مهندسي و علم مواد   ثبت اطلاعات
رضا احمدي  مهندسي و علم مواد   ثبت اطلاعات
فريده ارديخاني  مهندسي و علم مواد   ثبت اطلاعات
حامد اصغرزاده  مهندسي و علم مواد هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
فرزن اقلیدس مهندسی و علم مواد عضو هيئت مديره شركت ايركست ثبت اطلاعات
بابك اكبري  مهندسي و علم مواد هیات علمی دانشگاه صنعتي شريف ثبت اطلاعات
رضا بابائي  مهندسي و علم مواد jonkoping university-مركز پژوهش متالوژي رازي ثبت اطلاعات
رضا باقری مهندسی و علم مواد عضو هيئت علمي‏ دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
رضا بختياري  مهندسي و علم مواد   ثبت اطلاعات
انسيه بصيري توچائي  مهندسي و علم مواد دانشگاه آزاد واحد لاهيجان ثبت اطلاعات
ياسر بهاري ملامحله  مهندسي و علم مواد   ثبت اطلاعات
یاسر بهاری ملامحله علم مواد/ نانو هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
رضا بيگي  مهندسي و علم مواد   ثبت اطلاعات
الناز تمجيد شبستري  مهندسي و علم مواد عضو هيئت علمي‏ دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
روح اله توكلي  مهندسي و علم مواد   ثبت اطلاعات
سيدجمال حسيني پور  مهندسي و علم مواد   ثبت اطلاعات
فرزاد حمدي  مهندسي و علم مواد عضو هيئت علمي‏ دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
افشين خدادادمترجمي  مهندسي و علم مواد   ثبت اطلاعات
حميد خرسند  مهندسي و علم مواد هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
پرویز دوامی متالورژی مدیرعامل مرکز تحقیقات رازی ثبت اطلاعات
محمد رجبي  مهندسي و علم مواد عضو هيئت علمي‏ دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
بهروز رضائي انور  مهندسي و علم مواد   ثبت اطلاعات
سيامك سراج زاده  مهندسي و علم مواد عضو هيئت علمي‏ دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمود سركاري خرمي  مهندسي و علم مواد هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
روزبه سياوش موخر  مهندسي و علم مواد   ثبت اطلاعات
عبدالرضا سيم چي  مهندسي و علم مواد عضو هيئت علمي‏ دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
جواد صفري  مهندسي و علم مواد دانشگاه شهید چمران ثبت اطلاعات
هادي غفاريان مالميري  مهندسي و علم مواد   ثبت اطلاعات
طيبه غيرتمند  مهندسي و علم مواد   ثبت اطلاعات
محمدحسن فرشيدي  مهندسي و علم مواد هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
حانيه فياض فر  مهندسي و علم مواد عضو هيئت علمي‏ دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محسن كاظمي نژاد  مهندسي و علم مواد عضو هيئت علمي‏ دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
عليرضا كلاهي  مهندسي و علم مواد   ثبت اطلاعات
حسين گودرزي حسين آبادي  مهندسي و علم مواد   ثبت اطلاعات
رسول لسان خوش منفرد  مهندسي و علم مواد   ثبت اطلاعات
عليرضا محموديان  مهندسي و علم مواد دانشگاه آزاد اسلامي-دانشگاه تحصيلات تكميلي ثبت اطلاعات
محمدعلي مصطفائي  مهندسي و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
سحرالسادات مهشيد  مهندسي و علم مواد University of Toronto ثبت اطلاعات
مجتبي موحدي  مهندسي و علم مواد   ثبت اطلاعات
مجتبی موحدی علم مواد عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حسین یوزباشی زاده مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
عبداله افشار مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
عباس اکبرزاده چنگیز مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
رضا باقری مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
ابوالقاسم دولتی مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
سیامک سراج زاده مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
عبدالرضا سیم چی مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
خطیب الاسلام صدرنژآد مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
پروین عباچی مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مسعود عسگری مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمد قربانی مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محسن کاظمی نژآد مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
امیرحسین کوکبی مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حمیدرضا مداح حسینی مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدرضا محمدی مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مجتبی موحدی مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
علی نعمتی مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمد حبیبی پارسا مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
فرزاد خدابخشی مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
رضا رومینا مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
رضا سلطانی مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
محمد مکملی مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
محمود نیلی احمد آبادی مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
علیرضا فلاحی آرزودار مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
علی شکوه فر مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
نفیسه حسن زاده یزدی مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
مهرداد آقایی خضری مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
کیوان نارویی مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
مجید سیدصالحی مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
عسل حسینی منزه مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
خسرو رحمانی مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
سید عبدالکریم سجادی مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
مهرداد کاشفی تربتی مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
محمد مزینانی مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
بهروز بیدختی مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
شهاب خامنه اصل مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
محمدتقی اسدی خانوکی مهندسی و علم مواد هیات علمی  دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت اطلاعات
مریم  احتشام زاده مهندسی و علم مواد هیات علمی  دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت اطلاعات
رامین رئیس زاده مهندسی و علم مواد هیات علمی  دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت اطلاعات
سهیل سروشیان مهندسی و علم مواد هیات علمی  دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت اطلاعات
مسعود مصلایی پور یزدی مهندسی و علم مواد هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
حسام احمديان بهروز  مهندسي شيمي و نفت   ثبت اطلاعات
بهاره اسدي شاد  مهندسي شيمي و نفت   ثبت اطلاعات
فرناز اميري  مهندسي شيمي و نفت   ثبت اطلاعات
الهه انسانی مهندسی شیمی و نفت Professor of Civil Engineering San Francisco State University ثبت اطلاعات
محمد ايراني  مهندسي شيمي و نفت پژوهشگاه صنعت نفت ثبت اطلاعات
علي ايزدبخش  مهندسي شيمي و نفت دانشگاه خليج فارس ثبت اطلاعات
محمد توكلي  مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتی شريف ثبت اطلاعات
محمد خليلي  مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتی شريف ثبت اطلاعات
داود خوزان  مهندسي شيمي و نفت هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
عاطفه خوشنود  مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتی شريف ثبت اطلاعات
علي دشتي  مهندسي شيمي و نفت هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
سيدمحسن دهنوي  مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتی شريف ثبت اطلاعات
داود رشتچیان مهندسی شیمی و نفت عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتی شريف ثبت اطلاعات
سيما رنجبريان  مهندسي شيمي و نفت   ثبت اطلاعات
مريم سعادتمند  مهندسي شيمي و نفت عضو عيئت علمي دانشگاه صنعتی شريف ثبت اطلاعات
علی اکبر سیف کردی مهندسی شیمی و نفت عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتی شريف‏، رئيس مركز تحقيقات بيوشيمي ثبت اطلاعات
فلور شايق  مهندسي شيمي و نفت پژوهشگاه صنعت نفت ثبت اطلاعات
سعيد صادق نژاد ليمويي  مهندسي شيمي و نفت هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
شكوفه طيبي  مهندسي شيمي و نفت   ثبت اطلاعات
مريم عابدي  مهندسي شيمي و نفت   ثبت اطلاعات
حامد عابديني نجف آبادي  مهندسي شيمي و نفت   ثبت اطلاعات
حامد عابدینی م شیمی و نفت عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت-محقق پسادکتری-کارشناس تحقیق و توسعه ثبت اطلاعات
فرزانه فيضي  مهندسي شيمي و نفت عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ثبت اطلاعات
عطاءالله كاميابي  مهندسي شيمي و نفت هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت اطلاعات
زهرا كوچك يزدي  مهندسي شيمي و نفت   ثبت اطلاعات
زهرا کوچک یزدی م شیمی و نفت دانشگاه ازاد اسلامی واحد دماوند-پژوهشگاه صنعت نفت ثبت اطلاعات
فريبا گنجي  مهندسي شيمي و نفت دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
رقيه لطفي  مهندسي شيمي و نفت پژوهشگاه نفت ثبت اطلاعات
پريوش مصلحي مصلح آبادي  مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف ثبت اطلاعات
سعيد مقصودي  مهندسي شيمي و نفت   ثبت اطلاعات
مهدي منصوري حبيب آبادي  مهندسي شيمي و نفت شركت انرژي دانا ثبت اطلاعات
سلمان موحدي راد  مهندسي شيمي و نفت دانشگاه علم و صنعت ايران ثبت اطلاعات
سيدعباس موسوي سقنديكلائي  مهندسي شيمي و نفت هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
آزاده همتي  مهندسي شيمي و نفت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات-موسسه شیمی و علوم مهندسی
آژانس علوم، فناوری و تحقیقات
ثبت اطلاعات
سهيلا يغمائي  مهندسي شيمي و نفت هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
سهیلا یغمایی م شیمی و نفت عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف ثبت اطلاعات
محمد بازارگان مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
داریوش باستانی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
رامین بزرگمهری مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمودرضا پیشوایی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
سعید جمشیدی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
طیبه حمزه لویان مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
داود رشتچیان مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمد شاهرخی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
ایران عالم زاده شیمی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدجعفر عبدخدایی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدحسین  غضنفری مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
سیدمبین فاطمی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
فرزام فتوت مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مسعود فرونچی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
سیروس قطبی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حمیدرضا کریمی نیا مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حسن ماهانی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
علی اصغر محمدی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
شهره مشایخان مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
اصغر مولایی دهکردی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
منوچهر وثوقی شهواری مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
احسان وفا مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حسین بهمن یار مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
محمدحسن پنجه شاهی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
امید توكلي مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
پریسا خدیوپارسی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
بهزاد رستمی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
رحمت ستوده قره باغ مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
مژده سجادی مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
محمدحسین  صراف زاده مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
نسیم طاهونی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
علی فاضلی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
غلامرضا پازوکی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
بهرام دبیر مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
مصطفی کشاورزمروجی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
علی محمد سهل الدین مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
حمیدرضا نوروزی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
سعید پورمهدیان مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
حمید گرمابی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
امید پورعلی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
محمدرضا شاه نظری مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
شیما نجفی نوبر مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
فاطمه اسلامی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
سهیل بدوحی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانسگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
آرزو جعفری مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
مجتبی صدرعاملی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
محمد فخرالاسلام مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
سیدمحمد موسوی بفروئی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
محسن نصرتی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
مسعود بهشتی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
محمد حجت مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
عطاءالله ساری مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
مهرداد فرهادیان اصفهانی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
مهدی پورافشاری چنار مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
سیدمحمود موسوی  مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
اکبر شاهسوند مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
رضا عارفی نیا مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
رضا قشلاقی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
سید مصطفی نوعی باغبان مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
حسینعلی اخلاقی امیری مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
مهدی پناهی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
بیژن حجازی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
سیدحسین مظلومی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
الهام یساری مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
سید جمال الدین پیغمبردوست مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
فیروزه دانافر مهندسی شیمی و نفت هیات علمی  دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت اطلاعات
علی مرادی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی  دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت اطلاعات
 عبدالحسین همتی سراپرده  مهندسی شیمی و نفت هیات علمی  دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت اطلاعات
عباس رشیدی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه مازندران ثبت اطلاعات
گلشن مظلوم گرمجانی مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه مازندران ثبت اطلاعات
الهام امیدبخش امیری مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه مازندران ثبت اطلاعات
حامد سلیمی کناری مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه مازندران ثبت اطلاعات
یاسر خجسته سالکویه مهندسی شیمی و نفت هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
یوسف ادیب عشق شیمی رئيس هيئت مديره شركت كيميا همرنگ ثبت اطلاعات
علي اسحاقي  شيمي هیات علمی دانشگاه صنعتي شريف ثبت اطلاعات
محمد اسدالهي بابلي  شيمي دانشگاه صنعتي شريف - دانشكده شيمي ثبت اطلاعات
محمد بهرامي  شيمي هیات علمی دانشگاه صنعتي شريف ثبت اطلاعات
عرفه بيگدلي  شيمي   ثبت اطلاعات
محبوبه تصويري  شيمي هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
آرش تيرانداز  شيمي پژوهشگاه بنيادي ثبت اطلاعات
عفت جوكار  شيمي   ثبت اطلاعات
محمد خدادادي مقدم  شيمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل- دانشكده علوم- دفتر گروه شيمي ثبت اطلاعات
فائزه خليليان  شيمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري ثبت اطلاعات
مليحه خيرآبادي  شيمي   ثبت اطلاعات
مليحه دولابي  شيمي   ثبت اطلاعات
سارا رحيم نژاد  شيمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري- دانشكده فني مهندسي- گروه شيمي كاربردي ثبت اطلاعات
علي روستايي قلعه مهديخان  شيمي   ثبت اطلاعات
مريم زارع  شيمي هیات علمی دانشگاه صنعتي شريف  ثبت اطلاعات
روح اله سليمان  شيمي هیات علمی دانشگاه صنعتي شريف ثبت اطلاعات
مرصع صمدي امين  شيمي هیایت علمی دانشگاه صنعتي شريف ثبت اطلاعات
علي غلامي  شيمي دانشگاه كاشان  ثبت اطلاعات
مهرناز قراگوزلو  شيمي هیات علمی دانشگاه صنعتي شريف ، دانشیار ثبت اطلاعات
اعظم قلي زاده  شيمي هیات علمی دانشگاه صنعتي شريف ثبت اطلاعات
مجيد كريمي  شيمي هیات علمی دانشگاه صنعتي شريف ثبت اطلاعات
زهرا كمال زاده  شيمي هیات علمی دانشگاه صنعتي شريف ثبت اطلاعات
محمدمهدی نجف پور شیمی عضو هیئت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه ثبت اطلاعات
محمدرضا نعيمي جمال  شيمي هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ثبت اطلاعات
حبیب باقری شیمی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مجتبی باقرزاده شیمی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
بهرام قنبری شیمی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
علی محمد نسیمی شیمی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
هادی پرستار شهری شیمی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
شهربانو رحمان ستایش شیمی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
افشین شفیعی شیمی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
داود طاهری نیا شیمی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
بهروز بهنام شیمی هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ثبت اطلاعات
سعیده سرآبادانی تفرشی شیمی هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ثبت اطلاعات
سیف اله جلیلی شیمی هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
سعید بلالایی شیمی هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
شهرزاد جوان شیر شیمی هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ثبت اطلاعات
حسین غفوری شیمی هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ثبت اطلاعات
محمد قربان دکامین شیمی هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ثبت اطلاعات
سیدسعید سیدحسینی داورانی شیمی هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
مهناز نصیری  شیمی هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
حسن زالی بوئینی شیمی هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
بهنام مستاجران شیمی هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
رضا نجار شیمی هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
حمایت شکاری شیمی هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
مسیح دربندی شیمی هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
میرقاسم حسینی شیمی هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
محمدصادق امینی فضل شیمی هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
زهرا گرکانی نژاد مشیزی شیمی هیات علمی  دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت اطلاعات
بی بی فاطمه میرجلیلی شیمی هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
محمدحسین فاطمی شیمی هیات علمی دانشگاه مازندران ثبت اطلاعات
بهزاد خلیلی شیمی هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
زینب مرادی شوئیلی شیمی هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
محمدرضا ابوالحسني فیزیک دانشگاه تربيت مدرس- دانشكده فيزيك- عضو هیئت علمی ثبت اطلاعات
محمدمهدي احديان  فيزيك هیات علمی دانشگاه صنعتي شريف ثبت اطلاعات
فرهاد اردلان فیزیک رئيس پژوهشكده فيزيك ثبت اطلاعات
حسام الدین ارفعی فیزیک پژوهشگاه دانش هاي بنيادي ثبت اطلاعات
فاطمه اسفندياري نيا  فيزيك   ثبت اطلاعات
بهروز اسلامي مسلم  فيزيك   ثبت اطلاعات
اعظم ایرجی زاد فیزیک هيات علمي دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
شانت باغرام  فيزيك هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حامد بخشيان سهي  فيزيك   ثبت اطلاعات
مرضيه السادات بطحائي  فيزيك   ثبت اطلاعات
محمود بهمن آبادي  فيزيك هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مجاهد پارسي مود  فيزيك   ثبت اطلاعات
سعيد پاك طينت مهدي آبادي  فيزيك عضو هیئت علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
فیروز پرتوی فیزیک عضو هیئت علمی ثبت اطلاعات
يوسف پزشكيان  فيزيك هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
جواد تقي زاده فيروز جايي  فيزيك  هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر-پسادکتری ارشد-پسادکتری ثبت اطلاعات
روح اله حاجي عبدالوهاب  فيزيك   ثبت اطلاعات
كمال حاجيان  فيزيك   ثبت اطلاعات
سيدمهدي حسيني  فيزيك   ثبت اطلاعات
سيدعلي حسيني اسفيدواجاني  فيزيك هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
حسين حقي  فيزيك دانشگاه تحصيلات تكميلي در علوم پايه- دانشكده فيزيك ثبت اطلاعات
مهدي خاكيان قمي  فيزيك هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
محسن خواجه امينيان  فيزيك هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
مهدي دائمي  فيزيك   ثبت اطلاعات
حر دشتي ناصرآبادي  فيزيك   ثبت اطلاعات
گوهر رستگارزاده  فيزيك دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان ثبت اطلاعات
سيد حميد سيد علائي  فيزيك   ثبت اطلاعات
احمد شريعتي  فيزيك هیات علمی دانشگاه الزهرا ثبت اطلاعات
عزيزاله شفيع خاني  فيزيك هیات علمی دانشگاه الزهرا ثبت اطلاعات
فرزانه شيدايي  فيزيك   ثبت اطلاعات
احمد شيرزاد  فيزيك مركز تحقيقات فيزيك-مجلس شوراي اسلامي-پژوهشگاه فيزيك پژوهشگاه بنيادي ثبت اطلاعات
احمد شیرزاد فیزیک رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ششم، عضو شورای مرکزی مقاومت و استاد دانشگاه صنعتی اصفهان ثبت اطلاعات
فرنوش فرهپور  فيزيك   ثبت اطلاعات
محمد صادق فيض  فيزيك  عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی-پسادکتری ثبت اطلاعات
سيما قاسمي  فيزيك   ثبت اطلاعات
مجيد قجاوند  فيزيك عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ايران ثبت اطلاعات
مهدی گلشنی فیزیک عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدعلي گنجعلي  فيزيك   ثبت اطلاعات
اعظم ماني ورنوسفادراني  فيزيك هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
رضا متفرقه تيلكي  فيزيك عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
راحله محمدپور  فيزيك عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمد مرداني كراني  فيزيك مركز تحقيقات فيزيك- پژوهشكده نانو ثبت اطلاعات
احمد مشاعي  فيزيك مركز تحقيقات فيزيك نظري- پژوهشكده فيزيك ثبت اطلاعات
اميراسماعيل مصفا  فيزيك پژوهشكده فيزيك ثبت اطلاعات
سیدمحمد مهدوی فیزیک  هيئت علمي دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مسعود مهذب  فيزيك   ثبت اطلاعات
فرزان مومني  فيزيك هیات علمی دانشگاه تربيت معلم تهران ثبت اطلاعات
نعيمه ناصري طاهري  فيزيك هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مهدی یحیی نژاد فیزیک   ثبت اطلاعات
عبداله لنگری فیزیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
علی اکبر ابوالحسني فیزیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
امید اخوان اشرفیه فیزیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
احمد امجدی فیزیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدرضا اجتهادی فیزیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
سیدمیر ابوالحسن واعظی فیزیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
سیدنادر سیدریحانی فیزیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
نیما تقوی نیا فیزیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مهدی ترابیان فیزیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
علی طایفه رضاخانی فیزیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدرضا رحیمی تبار فیزیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
سهراب راهوار نعمت آباد فیزیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
رضا رضائی فیزیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
صادق رئیسی فیزیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
اکبر جعفری فیزیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مهدی کارگریان فیزیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
وحید کریمی پور فیزیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
علی  اسفنديار علوم و فناوری نانو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
فاخته قنبرنژاد فیزیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
لاله معمارزاده اصفهانی فیزیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
علی فهیم فیزیک هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
نیره مجد فیزیک هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
احسان معانی فیزیک هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
زهرا نصرالهی فیزیک هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
فاطمه راضی آستارائی فیزیک هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
رقیه قاسم پور فیزیک هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
محمدحسین رازبین خلیل آباد فیزیک هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
مهدی سهرابی فیزیک هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
فرزانه شایگان فر فیزیک هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
داود کمانی فیزیک هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
محمود صمدپور فیزیک هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
هادی هدایتی فیزیک هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
حسین حمزه پور فیزیک هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
سیدفرهاد مسعودی فیزیک هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
یوسف جمالی فیزیک هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
غلامرضا جعفری فیزیک هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
مرضیه فرهنگ فیزیک هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
معصومه قاسم خانی فیزیک هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
رضا فارغ بال خامنه فیزیک هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
سیدمحمدصادق موحد فیزیک هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
مجید عموشاهی خوزانی فیزیک هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
محمد ملک محمد فیزیک هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
ایرج  جباری فیزیک هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
امیرعباس ورشوی فیزیک هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
سعید جلالی اسدآبادی فیزیک هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
حمید نقش آرا فیزیک هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
مجتبی گلشنی قریه علی فیزیک هیات علمی  دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت اطلاعات
مصطفی معتمدی فر فیزیک هیات علمی  دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت اطلاعات
سعید پاک طینت مهدی آبادی فیزیک هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
حکیمه زارع بیدکی فیزیک- علوم و فناوری نانو هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
محمد اکبرزاده پاشا فیزیک هیات علمی دانشگاه مازندران ثبت اطلاعات
کوروش نوذری فیزیک هیات علمی دانشگاه مازندران ثبت اطلاعات
سعید باطبی فیزیک هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
سیدنادر رسولی فیزیک هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
حنیف هادی پور سیاه مزگی فیزیک هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
محمدرضا محمدی مظفر فیزیک هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
سعيد اكبري فيض آبادي  علوم رياضي هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مرتضی انواری ریاضی   ثبت اطلاعات
نگين باقرپور  علوم رياضي   ثبت اطلاعات
یحیی تابش ریاضی عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف ثبت اطلاعات
سيدعلي تقوي  علوم رياضي هیات علمی دانشگاه زنجان ثبت اطلاعات
روح الله جهانی پور علوم ریاضی عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان ثبت اطلاعات
ميراميد حاجي ميرصادقي  علوم رياضي هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
اسما حسن نژاد  علوم رياضي   ثبت اطلاعات
بهمن خانه داني  علوم رياضي هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حسن داداشي آراني  علوم رياضي هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حميدرضا دربيدي  علوم رياضي   ثبت اطلاعات
محمدرضا رزوان  علوم رياضي هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حبيب رستمي  علوم رياضي هیات علمی دانشگاه خلیج فارس ثبت اطلاعات
بهروز رئيسي واناني  علوم رياضي هیات علمی دانشگاه شاهد ثبت اطلاعات
نسرين سلطانخواه حقيقي روشناون  علوم رياضي معاونت علوم و فناوري رياست جموري-شوراي عالی انقلاب فرهنگی-دانشگاه الزهرا- دانشکده علوم پايه - گروه رياضي ثبت اطلاعات
ليلا سليمي  علوم رياضي   ثبت اطلاعات
سيدامين سيدفخاري  علوم رياضي   ثبت اطلاعات
سعيد شعباني ركن وفا  علوم رياضي   ثبت اطلاعات
جعفر شفاف  علوم رياضي هیات علمی دانشگاه شهيدبهشتي ثبت اطلاعات
سیاوش شهشهانی ریاضی عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف ثبت اطلاعات
عرفان صلواتي  علوم رياضي هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ثبت اطلاعات
بیژن ظهوری زنگنه ریاضی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
عليرضا علي پور  علوم رياضي   ثبت اطلاعات
كسري عليشاهي  علوم رياضي هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
فرامرز فاميل سمواتي  علوم رياضي University of Calgary ثبت اطلاعات
رضا فلاح مقدم  علوم رياضي عضو هیئت علمی دانشگاه گرمسار ثبت اطلاعات
سيدمجتبي مجتهدي  علوم رياضي   ثبت اطلاعات
علي محمديان  علوم رياضي پژوهشگاه دانشگاه بنيادي ثبت اطلاعات
علی محمدیان علوم ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر-پژوهشگاه دانش‌های بنیادی-مرکز فدرال آموزش فن‌آوری-پژوهشگاه دانش‌های بنیادی-دانشگاه آن‌هویی ثبت اطلاعات
بهمن مهری ریاضی عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف ثبت اطلاعات
محمدعلی نجفی منش ریاضی   ثبت اطلاعات
اميرحسين نخودكارحسن آبادي  علوم رياضي   ثبت اطلاعات
اميد نقشينه ارجمند  علوم رياضي هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
مجيد هاديان جزي  علوم رياضي   ثبت اطلاعات
محمود وحیدنیا  علوم رياضي   ثبت اطلاعات
محمد اردشیر بهرستاقی  علوم رياضي هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
علیرضا بحرینی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
امیر دانشگر علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مصطفی اصفهانی زاده علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حمیدرضا فنائی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
حمیدرضا فرهادی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدهادی فروغمند اعرابی کامپیوتر هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مرتضی فتوحی فیروز آباد علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
سیدمحمد غلامزاده محمودی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمود حصارکی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
امیر جعفری علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
شهرام خزائی مهندسی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
سیدرضا مقدسی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدعلی نجفی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدرضا پورنکی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
علیرضا رنجبرمطلق علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
آرش رستگار علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمد صفدری علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
یحیی تابش علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
علیرضا زارعی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
عاطفه حسن زاده ملکامی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه تهران ثبت اطلاعات
مهدی ایرانمنش علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
فاطمه زارع میرک آباد علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
مصطفی شمسی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
بهزاد نجفی سقزچی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
بهروز خسروی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
فرزاد دیده ور علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
زاهد رحمتی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
مسعود پورمهدیان علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
داریوش کیانی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
حجت اله ادیبی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
محمدابراهیم شیری احمد آبادی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
هایده متولی علی آبادی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
مجتبی مظفری علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
محمدرضا پیغامی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
حسین جوهری علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
سیدمسعود فاطمی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
ابراهیم قربانی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی ثبت اطلاعات
محمدرضا اصلاحچی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
سیدمحمد باقری علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
علی خزلی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
فاطمه دورودیان علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
علی رجائی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
ایمان ستایش علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
مهدیه  طهماسبی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
سیدمحمدباقر کاشانی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
محمدعلی رستگار سرخه علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
اسداله آقاجانی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ثبت اطلاعات
رحمان فرنوش علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ثبت اطلاعات
بیژن احمدی کاکاوندی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
چنگیز اصلاحچی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
حسین حاجی ابوالحسن علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
ساغر حیدری علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
حمیده داریوش همدانی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
پاندورا رجاء علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
ندا اسماعیلی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
علیرضا زمانی بهابادی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
رضا قنبری علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
رسول رمضانیان علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اطلاعات
رضا سبحانی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
نعمت اله شیرمحمدی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
حسن پورمحمود آقابابا علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
افشین بهمرام علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
فریبا بهرامی آبخواره علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
سعید صالحی پور مهر علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه تبریز ثبت اطلاعات
مسعود سعید علوم ریاضی هیات علمی  دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت اطلاعات
فرید مالک قائینی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
نرگس بیدآبادی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
محمدصادق زمانی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه یزد ثبت اطلاعات
روجا حسین زاده علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه مازندران ثبت اطلاعات
یحیی طالبی رستمی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه مازندران ثبت اطلاعات
دوستعلی مژده علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه مازندران ثبت اطلاعات
زهره اکبری علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه مازندران ثبت اطلاعات
هادی ناصری اوجاکی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه مازندران ثبت اطلاعات
روح الله یوسف پور سادات محله علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه مازندران ثبت اطلاعات
اسدالله آسرایی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
داود خجسته سالکوبه علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
مازیار صلاحی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
محمد کیانپور علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
فرشید مهردوست شهرستانی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه گیلان ثبت اطلاعات
رضا منصوری نجوم دانشگاه صنعتي شريف- دانشكده فيزيك ثبت اطلاعات
حمیدرضا آرین علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
علی ابراهیم نژاد مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
سید مهدی برکچیان صنایع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدحسین رحمتی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
شیوا زمانی علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
امینه محمودزاده احمدی نژآدی مدیریت و اقتصاد هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
سیدعلی مدنی زاده برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مسعود نیلی عمران هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمد وصال برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدرضا آراستی صنایع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
شیرین اصلانی صنایع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محسن بهرام گیری علوم ریاضی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
ایمان حاجی زاده صفار صنایع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مهران سپهری صنایع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
ابراهیم سوزنچی کاشانی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مهدی شیخ زاده مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مسعود طالبیان صنایع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
سید بابک علوی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
محمدتقی عیسائی صنایع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
علیرضا فیض بخش بازرگانی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
ناصر کرمی برق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
مهدی کیامهر صنایع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
علینقی مشایخی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
منوچهر نجمی صنایع هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ثبت اطلاعات
شعبان الهی مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ثبت اطلاعات
علی عباس پور تهرانی فرد مهندسی هسته ای عضو هيئت علمي دانشگاه شریف ثبت اطلاعات
عاطفه بهزادی فروغ مهندسی انرژی هیات علمی دانشگاه امیرکبیر ثبت اطلاعات
زهرا عادل برخوردار مهندسی انرژی هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ثبت اطلاعات
مسعود ضیایی راد تبدیل انرژی هیات علمی دانشگاه اصفهان ثبت اطلاعات
منوچهر نظری مدیریت تربیت بدنی استاد سابق تربیت بدنی و داور فیفا ثبت اطلاعات

ارتباط با ما

 

 

 
تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان انجمن فارغ التحصیلان  15
(+98 21) 66085860
 (+98 21) 66164490-2
  (+98 910) 8468041

66085866  
3000101151  
[email protected]  
https://telegram.me/AlumSharif  
پیوندهای مفید

 

آخرین نظرات

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree